Thank you for registration!

*Այժմ ձեզ միայն անհրաժեշտ է մոտենալ որակավորման համապատասխան կետ կազմ եւ պատրաստ ծալելու, թռչելու ու հաղթելու։ Մանրամասները կբացատրվեն տեղում։ Հարցերի դեպքում խնդրում ենք գրել հետեւյալ էլեկտրոնային հասեցին՝ redbullpaperwings@support.redbull.com”:mailto:redbullpaperwings@support.redbull.com