Երևանի Պետական Համալսարան

Երևանի Պետական Համալսարանի նախընտրական փուլ

Առաջին նախընտրական փուլը տեղի կունենա Մարտի 26-ին՝ Երևանի Պետական Համալսարանում:

Կարոող ես մասնակցել հետևյալ 3 դասերում՝

- Ամենաերկար հեռավորություն
- Ամենաերկար թռիչք
- Աէրոբատիկա