Red Bull Paper Wings kvalifikacije Banja Luka

Datum kvalifikacija: 4.mart 2015.
Lokacija: Univerzitetska dvorana/ kampus
Početak kvalifikacija: 13h