Red Bull Paper Wings kvalifikacije Mostar

Datum kvalifikacija: 18.mart 2015.
Lokacija: Univerzitetska dvorana Džemal Bijedić
Početak kvalifikacija: 13h