The Red Bull Paper Wings Rules

Международни правила на RED BULL PAPER WINGS

Предизвикването на световните рекорди трябва да се проведе според международните правила разработени от Асоциaцията на Хартиените самолети и рекордите на Гинес. Осигуряването на международна равнопоставеност между участниците изисква да се следват официалните правила на Red Bull Paper Wings.

Най-дълго разстояние

Най-дълго време във въздуха

Висш пилотаж

Тези правила са одобрени и официално декларирани от директора по Полети, които ще е отговорен за наблюдението на състезанието и подсигуряването на спарведливо състезание. Въпроси и спорове ще бъдат изяснени, след посочването им на директора по Полети и е възможно той да поиска повторение на полета.