The Red Bull Paper Wings Rules

PRAVILA Red Bull Paper Wings

Pokušaj obaranja postojećih svjetskih rekorda treba biti u skladu s međunarodnim pravilima koje je postavio Paper Aircraft Association (PAA) i po propisima Guinnessove knjige rekorda. Kako bi se osigurala usporedivost rezultata na svjetskoj razini nužno je poštivanje ovih pravila:

NAJVEĆA UDALJENOST

- Sva se natjecanja moraju održavati na zatvorenom, bez ikakvog vjetra.
- Papirnati avioni moraju biti načinjeni od samo jednog komada papira: standardni A4 format (297×210mm), mase ne veće od 100 grama. Papir se može modificirati isključivo presavijanjem! Nije dopušteno trganje, lijepljenje, rezanje, klamanje, ili osiguravanje ravnoteže!
- Papirnati avioni moraju biti napravljeni na licu mjesta i od službenog papira kojeg osigurava organizator natjecanja.
- Papirnati avion mora biti bačen sa linije označene na podu, od strane jedne osobe bez ikakve pomoći. Prijestup startne linije označava diskvalifikaciju. Doticanje startne linije ili bilo koje točke izvan nje tokom lansiranja označava neuspjeli pokušaj. Bacač smije prijeći startnu liniju nakon što papirnati avion dotakne pod ili bilo koji dugi predmet.
- Svakom sudioniku i u svakoj disciplini dozvoljena su 2 pokušaja. Mogu se upotrebljavati različiti avioni, a u obzir se uzima bolji pokušaj.
- Najveća udaljenost mjeri se pomoću standardnog metra ili laserskim uređajem.
- Za mjerenje su presudne: temeljna točka na startnoj liniji i prva točka gdje papirnati avion dotakne pod pri svom padu. Napuštanje službeno označenog zračnog prostora smatra se neispravnim pokušajem. Rezultati se mjere u metrima / milimetrima ili stopama.

NAJDUŽE VRIJEME LETA

- Sva se natjecanja moraju održavati na zatvorenom, bez ikakvog vjetra.
- Papirnati avioni mogu biti načinjeni od samo jednog komada papira: standardni A4 format (297×210mm), mase ne veće od 100 grama. Papir se može modificirati isključivo presavijanjem! Nije dopušteno trganje, lijepljenje, rezanje, klamanje, ili osiguravanje ravnoteže!
- Papirnati avioni moraju biti napravljeni na licu mjesta i od službenog papira kojeg osigurava organizator natjecanja.
- Sudionik mora stajati s obje noge čvrsto na zemlji tijekom pokušaja, prije kojeg je dozvoljeno načiniti samo jedan korak.
- Zalet ili brzo hodanje pri bacanju nisu dozvoljeni, kao ni korištenje rampi ili sličnih pomagala.
- Svakom sudioniku i u svakoj disciplini dozvoljena su 2 pokušaja. Mogu se upotrebljavati različiti avioni, a u obzir se uzima bolji pokušaj.
- Najduže vrijeme letenja mjeri se štopericom. Presudni za mjerenje su: trenutak kada papirnati avion napušta ruku i prvi trenutak kada papirnati avion dotakne pod pri svome padu.
- Rezultati se mjere u desetinkama sekunde.

AKROBATSKI LET

- Sva se natjecanja moraju održavati na zatvorenom, bez ikakvog vjetra.
- Nema ograničenja po pitanju kvalitete papira, veličine, pomoćnog materijala, ili tehnika konstruiranja aviona koji se koriste.
- Avioni ne smiju biti upravljani na daljinski pogon niti smiju koristiti pohranjenu energiju ( baterije i sl.)
- Gotovi avioni mogu se donijeti na natjecanje.
- Svaki sudionik ima 1 minutu za nastup ispred žirija prije samog bacanja aviona.
- Nema ograničenja po pitanju stila kretanja i položaja tijela prilikom bacanja.
- Svakom sudioniku i u svakoj disciplini dozvoljena su 2 pokušaja. Mogu se upotrebljavati različiti avioni, a u obzir se uzima bolji pokušaj.
- Sljedeći kriteriji će biti ocjenjivani :
o Tehnička izrada papirnatog aviona
o Kreativnost ( umjetnost i dizajn )
o Let aviona

- Izvođenje ocjenjuje žiri. Svaki član žirija može dodijeliti 1,2,3,4,5,6,7,8,9, ili 10 bodova. Zbroj bodova svih članova žirija po sudioniku i pokušaju pokazat će rezultat.
- Ne postoje pojedinačne kategorije za specijalne manevre ( npr. stalne krugove, neprekidne lupinge, itd.)
- Pobjednik će biti onaj sa najboljim rezultatom.

Osoba odgovorna za natjecanje brine se da natjecanje bude pošteno i u skladu s međunarodnim pravilima. Sporna pitanja će se razrješiti nakon što ih natjecatelj kojeg se ona tiču iznese osobi odgovornoj za natjecanje. Osoba odgovorna za natjecanje može narediti ponavljanje bacanja.