Instruction to Red Bull Paper Wings

SI TA NDERTOJMË NJË AEROPLAN TOP-CLASS

...ose të paktën një që nuk do të rrezohet në dy sekonda!