Red Bull Paper Wings Qualiflying – Male’ City

Heskiyaafa - Karudhaas Rocket!

Dhuniyeyge emme bodu Karudhaas rocket mubaaraathuge, Dhivehi Raajjeyge Gaumee Qualiflyier ga baiveri vumuge furusathu hulhuvifa

Mubaaraathuga, ehen meehunaa eku jumla 3 ginthiehga vaadha kureveyne

Emme dhurah ellaa rocket – (Longest Distance)
Emme gina iru mathyga hifahattaalevey rocket – (Longest Airtime)
Emme furihama harakaiythah dhakkuvaadhey rocket – (Aerobatics)

27 March vaa hukuru dhuvahu, Male' Kulhivaru Ekuveni ah jassalaa.. Emme dhurah, nuvatha emme gina iru mathyga, nuvatha emme furihama hakaatheh dhakkaaladhey Karudhaas Rocket hadhaigen, Hangar-7, Salzburg Austria ga onna bainal-aqvaamy mubaaraathah ticket adhi dhathuruge hurihaa kharadheh libidhaane.

emme karudhaas gandakun ves dhuniyeyge champion ah ves vevidhaane…