The Red Bull Paper Wings Rules

INTERNATIONAAL REGLEMENT VOOR RED BULL PAPER WINGS

Elke poging om een wereldrecord te verbeteren moet gebeuren volgens de internationale regels van de Paper Aircraft Association (PAA) en het reglement van Guinness World Records. Om de resultaten internationaal te kunnen vergelijken, moet elke recordpoging voldoen aan het onderstaande officiële reglement van Red Bull Paper Wings.

Langste afstand

Langste vliegtijd

Stuntvliegen

Dit reglement is goedgekeurd en officieel vastgelegd door de Flight Director, die verantwoordelijk is voor de naleving van het reglement en toeziet op een eerlijk verloop. In geval van twijfel of een geschil kan de betrokken deelnemer zich melden bij de Flight Director, die eventueel een herkansing kan geven.