The Red Bull Paper Wings Rules

RED BULL PAPER WINGS ZASADY MIĘDZYNARODOWYCH KWALIFIKACJI

Próby bicia istniejących rekordów świata muszą być wykonane zgodnie z międzynarodowymi zasadami opracowanymi przez księgi Aircraft Association (PAA) oraz przepisy dot. rekordu Guinnessa. Aby zapewnić porównywalność wyników na świecie wymaga stosowania się do poniższych zasad Red Bull Paper Wings.

Lot na dystans

• Wszystkie konkursy muszą odbyć się w bezwietrznym pomieszczeniu
• Papierowy samolot musi być zbudowany tylko z jednego kawałka papieru: standardowy format A4 (297×210mm), nie więcej niż 100 gram. Arkusz może być modyfikowany tylko przez składanie i zgięcia. Nie wolno kleić, ciąć, zszywać lub balastować samolotów!
• Samoloty są składane na miejscu z dostarczonego oficjalnego papieru.
• Samolot musi być wprawiony w ruch przez jedną osobę z linii startu wyznaczonej na podłodze. Pilot może przekroczyć linie tylko i wyłącznie po wypuszczeniu samolotu z ręki.
• Każdy pilot ma dwie próby przy każdej z nich może wykorzystać inny samolot.
• Najdłuższa odległość musi być mierzona ze znormalizowaną miarką. Długość lotu liczona jest od linii startu do pierwszego kontaktu samolotu z podłożem.

Lot na czas

• Wszystkie konkursy muszą odbyć się w bezwietrznym pomieszczeniu.
• Papierowy samolot musi być zbudowany tylko z jednego kawałka papieru: standard formatu A4 (297×210mm), nie więcej niż 100 gram. Arkusz może być modyfikowany tylko przez składanie i zgięcia. Nie wolno kleić, ciąć, zszywać lub balastować samolotów! • Samoloty są składane na miejscu z dostarczonego oficjalnego papieru.
• Samolot musi być wprawiony w ruch przez jedną osobę. Rzucanie samolotu musi odbyć się bez pomocy z pozycji racjonalnie statycznej. Uczestnik musi mieć obie stopy na ziemi podczas próby.
• Wzięcie rozbiegu w ramach próby nie jest dozwolone tak jak korzystanie z rampy lub podobnych urządzeń, miejsc.
• Każdy pilot ma dwie próby, przy każdej z nich może wykorzystać inny samolot.
• Decydujące dla pomiaru są momenty, gdy samolot zostanie wypuszczony z ręki i po raz pierwszy dotknie ziemi lub dowolny obiekt. Wyniki są zaliczane do jednej dziesiątej sekundy.

Akrobatyka

• Wszystkie konkursy muszą odbyć się w bezwietrznym pomieszczeniu.
• Korpus samolotu musi być wykonane z papieru, ale nie istnieją żadne ograniczenia w odniesieniu do jakości papieru, rozmiaru, techniki budowy i materiałów pomocniczych używanych do budowy samolotu.
• Samoloty nie mogą być sterowane zdalnie, ani nie mogą używać zgromadzonej energii (akumulator itp.)
• Samoloty nie muszą być wykonane na miejscu konkursu.
• Nie ma żadnych ograniczeń w odniesieniu do pozycji podczas startu samolotu.
• Każdy uczestnik ma minutę, aby zademonstrować swoją konstrukcję jury i wykonać show.
• Uczestnicy i ich samoloty będą oceniane wg. poniższych kryteriów:
Konstrukcja w wymiarze technicznym
Kreatywność konstrukcji
Lot

• W odniesieniu do lotu, jury powinny opierać swoje punkty na tym jak samolot zachowuje
się podczas lotu np. średnica koła jakie zatacza itp.
• Każdy członek Jury może przyznać 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lub 10 punktów. Jury składa się z trzech członków. Mogą to być lokalne osobistości, bohaterowie kampusów, wykładowcy i osoby związane z lataniem (piloci, stewardesy itp.).
Każdy członek jury ocenia jedną z trzech kategorii (budowa samolotu, wykonanie lotu, kreatywność).
Dopasowanie kategorii do osobowości oraz zakres wiedzy osób z jury jest kluczem.
• Pilot reprezentujący Polskę w Światowym Finale zostanie wyłoniony na podstawie
głosowania on-line. Punkty w tym głosowaniu będą przyznawane wg. określonego schematu.
Można uzyskać 30 punktów z czego 10 będzie przyznane na podstawie głosów internautów. Pozostałe 20 zostanie przyznanych przez sędziów, którzy będą oceniać budowę samolotu, kreatywność konstrukcji oraz lot.

Zasady te zostały zatwierdzone i oficjalnie ogłoszone przez dyrektora lotów , który będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie w celu zapewnienia uczciwej konkurencji. Pytania i spory będą rozstrzygane po zgłoszeniu protestu przez danego uczestnika do dyrektora lotów, który może zarządzić powtórkę.