Gizlilik Sözleşmesi

1. Genel

Her İnternet Sitesi sahibi biz de verileri toplar, işler ve kullanırız. Sağladığımız bütün hizmetler kapsamında kişisel olarak tanımlanabilen verilerinizi korumak Red Bull için çok önemlidir. Dolayısıyla kişisel olarak tanımlanabilen verilerinizi sıkı sıkıya ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak toplar, işler ve kullanırız.
Aşağıdaki politika, topladığımız verilerin türüne ve bunların nasıl kullanıldığına ve iletildiğine, aldığımız güvenlik önlemlerine ve haklarınızı nasıl kullanabileceğinize genel bir bakış sunar.
Veri gizliliği kanunlarıyla ilgili meselelerden sorumlu ofis Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Avusturya'dır.
Hem kişisel olarak tanımlanabilen verileri, hem de kişisel olarak tanımlanamayan verileri toplar, işler ve kullanırız. Red Bull kişisel olarak tanımlanabilen verileri gerçek isminiz, posta adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve tam IP adresiniz olarak anlar. Bir internet sitesini ziyaret eden kişi sayısı, bir internet sitesindeki oturumların süresi ve internet sitesinde kullanılan bağlantılar gibi bir kişinin kimliğini tespit etmemize izin vermeyen veriler kişisel olarak tanımlanabilen veriler değildir.
Verileri İnternet Sitesinin kullanımı bağlamında toplar ve kullanırız. Ek olarak kullanıcılardan gelen sorular, geri bildirimler ve haber bülteni abonelikleri gibi kayıt gerektiren hizmetler için de verileri toplar ve işleriz.
Bu ek hizmetlere kaydolmadan yapılan İnternet Sitesi ziyaretleri için, Red Bull şu verileri toplar, işler ve kullanır:
Size veri aktarmak için, Web sunucusu İnternet Sitesine erişmek için kullanılan cihazla, kullanılan İnternet tarayıcısıyla, aktarılan veri hacmiyle, erişim zamanıyla, atıfta bulunanla ve sunucunun günlük dosyasında depolanan IP adresiyle ilgili bilgiler toplar. Günlük dosyaları İnternet Sitesindeki oturumun sonunda silinir.

2. Çerezler

İnternet Sitesinde çerezler kullanılır. Bunlar İnternet Sitesinin kullanılmasıyla ilgili bilgiler (ziyaret edilen internet siteleri, ziyaret sayısı, ziyaretlerin süresi, ayrı ayrı sayfalarda geçirilen süre, kullanılan tarayıcı, kullanılan işletim sistemi, vb.) içeren metin dosyalarıdır. Çerezler sürekli (yani silininceye kadar kalırlar) ya da geçici (silinirler, örneğin bir oturum sona erdiğinde) yapıda olabilirler. Çerezler katıksız metin dosyaları olarak bilgisayarınızın sistemine müdahale etmez, yalnızca ziyaret ettiğiniz İnternet Sitesinin içeriğinin sunumunu etkilerler.
Çerezler kapsamındaki kullanım kalıplar internet reklam şirketlerinin daha sonra ilgili kullanıcının ilgi alanlarını hedef alan başka İnternet Sitelerinde internet reklamlarını (örneğin reklam bantlarını) göstermesine imkan tanımak için isimsiz olarak değerlendirilir. İnternet Sitemiz takma adlı çerezler kullanır; bunların her birine rastgele bir sayılar ya da sayılar ve harfler dizisi atanır; bu diziye dayalı olarak ziyaret edenin aynı kullanıcı olduğunu tespit edebiliriz. Bu kullanıcının kimliği bu sayılar dizisine dayalı olarak tespit edilemez. Hizmet sağlayıcılarımız da benzer çerezler kullanırlar.
Ek olarak, İnternet Sitesi o anki IP adresinizin son baytı kırpılmış halini içeren bir çerez ayarlar. Bu çerezler öncelikli olarak reklam bantlarını, açılır sayfaları, sayfa görüntülenme sayısını ve çoklu ortam içeriğini dağıtmak, dolayısıyla bir İnternet Sitesinin kullanımını daha kolay ve verimli hale getirmek için kullanılır. Kişisel olarak tanımlanabilen verileriniz (isminiz, adresiniz ve e-posta adresiniz) hiçbir zaman çerezlerde depolanmayacaktır.
Çerezlerin avantajlarından feragat etmek ve kullanıcı davranışının analiz edilmesinden vazgeçmek isterseniz, tarayıcınızdan mevcut çerezleri silebilir ve tarayıcı ayarlarınız üzerinden gelecekteki çerezleri engelleyebilirsiniz. Bu ayarları yapmayı öğrenmek için tarayıcınızın Yardım menüsünü kullanın.
Ayrıca bir “vazgeç” çerezi ayarlayarak ADTECH hizmet sağlayıcısının gelecekteki çerezlerini engelleyebilirsiniz. ADTECH vazgeçme çerezini şu bağlantıya tıklayarak ayarlayabilirsiniz:
http://adserver.adtech.de/setoptoutcookie/?page=http://glb.adtechus.com/setoptoutcookie/?page=http://adserverwc.adtechus.com/setoptoutcookie/?page=http://adserverec.adtechus.com/setoptoutcookie/?page=http://ad.us-ec.adtechus.com/setoptoutcookie/?page=http://www.adtech.de/cookieoptout-erfolg/
Ayrıca bir “vazgeç” çerezi ayarlayarak Tremor Media ve Brightcove hizmet sağlayıcılarının gelecekte İnternet Sitesinde sunulan videoların kullanımını analiz etmek için kullanacağı çerezleri engelleyebilir, bu yolla değerlendirmelerini kısıtlayabilirsiniz. Bunu yapmak için http://www.tremorvideo.com/about-us/privacy/'de bulunan vazgeçme çerezini ayarlayın.
Ayrıca Outbrain sağlayıcısının teknolojilerini de kullanırız. Bu şirketin çerezleri özellikle içerik tavsiyesi ve İnternet Sitesinin kullanımının buna karşılık gelen oturumla ilişkili izlemesi için hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla kullanılır.
Outbrain'in izlemesini engellemek için, şirketin İnternet sitesinde http://www.outbrain.com/legal/privacy-713/ adresinde bulunan vazgeçme işlevini kullanın. Bu işlem bilgisayarınızda bir vazgeçme çerezi depolayacaktır.
Tarayıcı ayarları üzerinden bütün çerezleri silerseniz, vazgeçme çerezlerini de silmiş olursunuz. Ardından onları sıfırlamanız gerekir. Birden çok tarayıcı kullanıyorsanız, vazgeçme çerezlerini her bir tarayıcıda ayarlamalısınız.

3. Web analizi hizmetleri

İnternet Sitesi Web analizi hizmetlerini, özellikle Webtrekk ve comScore'u, ayrıca Webtrends ve Google Analytics'i kullanır, bunlar da çerezler kullanır.
Webtrends:
Genel bir kural olarak, Webtrends Inc.'nin (“Webtrends”) bir hizmeti olan Webtrends Analytics'in çerezinin ürettiği İnternet Sitesi kullanımınızla ilgili bilgiler İngiltere'deki bir Webtrends sunucusuna aktarılır ve orada depolanır; tekil durumlarda aynı zamanda ABD'deki Webtrends sunucularına da iletilir. Ancak, Avrupa Birliği'ne Üye Ülkeler ya da Avrupa Ekonomik Bölgesi Sözleşmesine imza atmış diğer ülkelerde Webtrends önce bu İnternet Sitesinde anonimleştirme vasıtasıyla IP adresinizi kırpar.
Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Webtrends sunucusuna aktarılır ve orada kırpılır. Webtrends üretilen bilgileri İnternet Sitesi etkinlikleri hakkında raporlar derlemek ve İnternet Sitesi kullanımı ve internet kullanımıyla ilişkili diğer hizmetleri bizim için yürütmek amacıyla bizim adımıza İnternet Sitesi kullanımınızı değerlendirir. Webtrends hiçbir durumda Webtrends Analytics kullanılarak toplanmış IP adresini başka Webtrends verileriyle birleştirmeyecektir.
Webtrends, Webtrends Analytics kullanılarak toplanmış bilgileri yasal olarak öyle yapmaya zorunlu olursa ya da üçüncü taraflar bu bilgileri Webtrends adına işliyorsa gerektiği gibi üçüncü taraflara aktaracaktır. Tarayıcınızda yukarıda sözü edilen ayarları kullanarak da bu çerezlerin depolanmasını önleyebilirsiniz.
Google Analytics ve Adwords:
Google Inc.'in (“Google”) bir hizmeti olan Google Analytics'in kullanılması halinde, Çerezin ürettiği İnternet Sitesi kullanımınızla ilgili bilgiler her zaman ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada depolanır. Ancak, Avrupa Birliği'ne Üye Ülkeler ya da Avrupa Ekonomik Bölgesi Sözleşmesine imza atmış diğer ülkelerde Google önce bu İnternet Sitesinde anonimleştirme vasıtasıyla IP adresinizi kırpar; “-anonymize() uzantısını kullanırız. Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kırpılır. Google üretilen bilgileri İnternet Sitesi etkinlikleri hakkında raporlar derlemek ve İnternet Sitesi kullanımı ve internet kullanımıyla ilişkili diğer hizmetleri bizim için yürütmek amacıyla bizim adımıza İnternet Sitesi kullanımınızı değerlendirir. Google hiçbir durumda Google Analytics kullanılarak toplanmış IP adresini başka Webtrends verileriyle birleştirmeyecektir. Google, Google Analytics kullanılarak toplanmış bilgileri yasal olarak öyle yapmaya zorunlu olursa ya da üçüncü taraflar bu bilgileri Webtrends adına işliyorsa gerektiği gibi üçüncü taraflara aktaracaktır. Tarayıcınızda yukarıda sözü edilen ayarları kullanarak da bu çerezlerin depolanmasını önleyebilirsiniz.
Ek olarak, şu bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip kurarak Google'ın çerezinin ürettiği, İnternet Sitesi kullanımınızla ilgili verilerin (IP adresiniz dâhil) toplanmasına itiraz edebilir ve Google'ın bu verileri işlemesini önleyebilirsiniz:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Google AdWords Remarketing Google'ın bir yeniden pazarlama ve davranışsal hedefleme hizmetidir. İnternet Sitesindeki etkinliği Adwords reklam ağı ve DoubleClick çerezlerine bağlar. Şuradan çerez izlemesinden vazgeçebilirsiniz:http://google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en
Webtrekk Analytics
İnternet Sitemiz İnternet Sitemizi kullanmanız hakkında istatistiksel veriler toplamak ve ürünümüzü buna uygun olarak optimize etmek için Webtrekk GmbH, Boxhagener Strasse 76-78, 10245 Berlin'in Web analizi hizmetlerini kullanır. Toplanan veriler sadece istatistik hizmet sağlayıcımız Webtrekk GmbH'ye aktarılır. Webtrekk GmbH Web analizi alanında veri gizliliği için tasdiklidir. Veriler çerezler vasıtasıyla toplanır. IP adresiniz üzerinden tanımlanamamanız için IP adresiniz anonimleştirilir, depolanır ve iletilir. Webtrekk tarayıcı oturumunuz sona erdiğinde silinen geçici oturum çerezleri kullanır. Bu aynı zamanda son tıklama çerezleri için de geçerlidir. Toplanan veriler eğer artık değerlendirme için gerekli değillerse ya da tarayıcı silinmelerini istediyse silinir. İnternet sitesi ziyaretçileri, istedikleri anda ziyaretçi verilerinin anonimleştirilerek izlenmesine itiraz edebilir ve gelecekte toplanmamalarını sağlayabilirler.
Webtrekk ile veri toplama tipi hakkında daha fazla bilgi içi, Webtrekk’in http://www.Webtrekk.com/de/products/data-protection.html adresindeki veri toplama politikasına başvurun.
Webtrekk izlemesini engellerseniz, Webtrekk.net alan adından WebTrekkOptOut adındaki bir çerez bilgisayarınızda ayarlanacaktır. Bu engelleme çerezi silmediğiniz sürece geçerli olacaktır. Vazgeçme işlemini tamamlamak için şu bağlantıya tıklayın:http://www.Webtrekk.com/de/index/dataprivacy/cookieoptout.html.
ComScore/ScorecardResearch
ComScore/ScorecardResearch kullandığımız bir başka izleme programıdır. Full Circle Studies, Inc.'e (11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, Virginia 20190, ABD) ait bir Web analizi hizmetidir. ComScore/ScorecardResearch kullanıcılarımızın davranışını tarayıcı seviyesinde tespit etmek için kişisel olarak tanımlanamayan istatistiksel kullanım ve hacim verilerini kaydeder ve analiz eder. ComScore/ScorecardResearch'ün verileri nasıl topladığı ve bu hizmetten nasıl vazgeçebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için şirketin http://www.scorecardresearch.com/privacy.aspx adresindeki veri gizliliği politikasına başvurun.

4. Sosyal Eklentiler

Facebook:
Facebook.com ağının sosyal eklentilerini, özel olarak “Beğen” ve “Paylaş” düğmelerini kullanırız. Bu eklentiler Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD tarafından sağlanır ve verileri Facebook'a a aktarırlar. Facebook “f“si ile tanımlanırlar. Bu eklenti etkinleştirildiği zaman, tarayıcınız Facebook sunucularıyla bir bağlantı kurar. Eklentinin içeriği doğrudan tarayıcınıza aktarılır. Eklenti Facebook'un parçasıdır ve İnternet Sitemizde yalnızca gösterilir. Eklenti vasıtasıyla herhangi bir etkileşim İnternet Sitemizde değil, facebook.com'dadır. Eklentinin içeriği üzerinde herhangi bir etkimiz yoktur. Facebook aynı zamanda tarayıcınızda bir ya da daha fazla çerez de ayarlar.
Henüz eklentinin kendisine tıklamamış olsanız ve bir Facebook hesabınız olmasa bile Facebook verileri etkin eklenti ve çerez(ler) üzerinden alır. Facebook'un beyanlarına göre, bu veriler ziyaret edilen İnternet Sitesini, tarihi, saati, tarayıcı türü ve sürümünü, işletim sistemi ve sürümünü ve bildiğimiz kadarıyla IP adresini ve zaten tarayıcınızda depolanan Facebook çerezlerini içerir. Böylece Facebook, Facebook içeriğine (bu eklenti dâhil) sahip başka hangi siteleri ziyaret ettiğinizi izleyebilir. Facebook bu verileri kendi sistemindeki hataları tespit etmek, kendi ürünlerini geliştirmek ve kendi ürünlerini kullanıcı davranışına uyarlamak, reklamları izlemek, yerleştirmek ve bireyselleştirmek, yerelleştirme yapmak, Facebook içeriğine sahip İnternet Sitelerinin kullanım şeklini kaydetmek ve pazar araştırması amaçlarıyla kullanır.
Eğer eklenti etkinken Facebook'a giriş yapmış durumdaysanız, Facebook giriş kimliğiniz de Facebook'a aktarılacaktır. Bu yolla, İnternet Sitesine ziyaretiniz doğrudan Facebook hesabınızla ilişkilendirilecektir. Ardından Facebook sizi Facebook isminiz ve Facebook hesabınızdaki gizli verilerinizle tanımlar. Facebook eklentisiyle etkileşim olması, yani ona tıklamanız halinde, bu bilgi yalnızca Facebook sunucusuna aktarılmakla kalmayacak, aynı zamanda Facebook hesabınızın ayarlarına bağlı olarak Facebook'ta da yayınlanacak ve arkadaşlarınıza gösterilecektir. Bunu önlemek istiyorsanız, önce Facebook hesabından çıkış yapmalı, sonra Facebook eklentisini etkinleştirmeli, ardından Facebook eklentileri içeren İnternet Sitelerini ziyaret ettikten sonra bütün Facebook çerezlerini silmelisiniz. Facebook kendi beyanlarına göre bütün bu verileri 90 güne kadar depolar. Ondan sonra, Facebook bu verileri anonimleştirir ve onları sadece anonimleştirilmiş ve kısaltılmış bir biçimde, örneğin reklamları iyileştirmek için kullanır.
Facebook eklentileri, eklenti ya da Facebook çerezleriyle aktarılan bilgilerin hiçbirini almamanızı temin edecek şekilde ayarlanmıştır. Sadece eklentiye tıklayıp tıklamadığınızı ve içeriğimizi başkalarıyla paylaşıp paylaşmadığını tespit edebiliriz.
Facebook'un verilerinizi nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi için, Facebook'un http://www.facebook.com/about/privacy/ adresindeki veri gizliliği politikasına başvurun.
Twitter:
Twitter kısa mesaj hizmetinin sosyal eklentilerini, özel olarak “Paylaş” düğmesini kullanırız. Bu eklenti Twitter, Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD tarafından sunulur ve verileri Twitter'a veri aktarır. Eklenti Twitter logosuyla tanımlanır.
Bu eklenti etkinleştirildiği zaman, tarayıcınız Twitter sunucularıyla bir bağlantı kurar. Eklentinin içeriği doğrudan tarayıcınıza aktarılır. Eklentinin içeriği üzerinde herhangi bir etkimiz yoktur. Twitter ayrıca tarayıcınızda bir ya da daha fazla çerez de ayarlar. Henüz eklentinin kendisine tıklamamış olsanız ve bir Twitter hesabınız olmasa bile Twitter verileri etkin eklenti ve çerez(ler) üzerinden alır. Twitter'ın beyanlarına göre, bu veriler ziyaret edilen İnternet Sitesini, daha önce ziyaret edilen siteyi, tarihi, saati, tarayıcı türünü, işletim sistemini, IP adresinizi, kullanılan arama terimlerini, konumunuzu, mobil hizmet sağlayıcınızı, mobil aygıtınızı, uygulama kimliğinizi ve zaten tarayıcınızda depolanan Twitter çerezlerini (Twitter widget'ları olarak bilinirler) içerir. Böylece Twitter, Twitter içeriğine (bu eklenti dâhil) sahip başka hangi siteleri ziyaret ettiğinizi izleyebilir. Twitter bu verileri özellikle size özel tweet'ler tavsiye etmek için özel önerileri için, sistemi ve ürünleri iyileştirmek, kullanıcı davranışına adapte olmak, yerelleştirme yapmak, Twitter içeriğine sahip İnternet Sitelerinin kullanım şeklini kaydetmek ve pazar araştırması amaçlarıyla kullanır.
Eğer eklenti etkinken Twitter'a giriş yapmış durumdaysanız, Twitter Twitter hesabınıza bir bağlantı kurabilir. Bunu önlemek istiyorsanız, önce Twitter hesabından çıkış yapmalı, sonra Twitter eklentilerini etkinleştirmeli, ardından Twitter eklentileri içeren İnternet Sitelerini ziyaret ettikten sonra bütün Twitter çerezlerini silmelisiniz.
Twitter kendi beyanlarına göre widget verilerini on günden sonra silmeye başlar ve bu süreç yedi güne kadar sürebilir. Ondan sonra Twitter Twitter içeriği barındıran bir sitenin ziyaret edilme sıklığı gibi kısaltılmış, anonimleştirilmiş veriler kullanır.
Twitter eklentileri, eklenti ya da Twitter çerezleriyle aktarılan bilgilerin hiçbirini almamanızı temin edecek şekilde ayarlanmıştır. Sadece eklentiye tıklayıp tıklamadığınızı ve içeriğimizi başkalarıyla paylaşıp paylaşmadığını tespit edebiliriz.
Twitter'ın verilerinizi nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi için, Twitter'ın https://twitter.com/privacy adresindeki veri gizliliği politikasına başvurun.
Google+
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD'nin Google+ eklentisini (beyaz arka planda “1) kullanırız. Böyle bir eklenti içeren bir sayfayı ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız Google sunucularıyla doğrudan bir bağlantı kurar. İnternet Sitenizdeki bilgiler bu bağlantı vasıtasıyla Google'a iletilir. Eklentinin içeriği üzerinde herhangi bir etkimiz yoktur. Ziyaret sırasında, bir Google ya da Google kullanıcı hesabına giriş yapmış durumdaysanız, Google bu hesabı İnternet Sitesi ziyaretine atayabilir. Karşılık gelen bilgiler doğrudan Google'a aktarılacak ve eklentilerle etkileşim yoluyla orada depolanacaktır. Bu veri aktarımından vazgeçmek isterseniz İnternet Sitemizi ziyaret etmeden önce Google+ ya da Google hesabınızdan çıkmalısınız.
Google'ın düğmeyle topladığı verilerin kapsamı ya da içeriği üzerinde herhangi bir etkimiz yoktur. Google'ın veri toplamasının amacı ve kapsamı hakkında bilgi bulabilirsiniz.
İnternet Sitemizi ziyaret ettiğinizde Google'ın hakkınızda veriler toplamasını ve bunları Google'da depolanan üye verileriyle ilişkilendirmesini istemiyorsanız, İnternet Sitemizi ziyaret etmeden önce Google hesabınızdan çıkmalısınız.
Pinterest
Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, ABD sosyal ağının “Pin it” düğmesini kullanırız.. Pinterest hesabınıza giriş yapmış durumdayken Pin it düğmesine tıklarsanız, İnternet Sitemizin içreğini Pinterest profilinize bağlayabilirsiniz. Ardından Pinterest İnternet Sitemize ziyaretinizi kullanıcı hesabınıza atayabilir. Red Bull aktarılan verilerin içeriği ya da bu verilerin Pinterest tarafından kullanımıyla ilgili herhangi bir bilgi almaz. Daha fazla bilgi için, Pinterest'in veri gizliliği beyanına başvurun.

5. Diğer hizmetler

Yalnızca içeriğin görüntülenmesi ya da İnternet Sitesinde sörf yapmanın ötesine giden hizmetler kullanıldığında ek veriler toplarız:
İnternet Sitesindeki bir iletişim formunu kullanarak bize ulaşırsanız, mesajınızı doğru kişiye iletmemize imkan tanımak için forma bağlı olarak unvanınız, isminiz, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, şirketiniz, sektörünüz, sorgunuzun atıf yaptığı alan ve sorguyla ilişkili bilgiler ve tercihler toplanır ve depolanır. İletişim formu vasıtasıyla paylaşılan veriler yalnızca sorgunuzu işlemek için kullanılır.
Bir Web formu kullanarak etkinliklerimizden birine kaydolursanız, etkinliğe katılmanıza imkan tanımak için forma bağlı olarak unvanınız, isminiz, adresiniz, telefon numaranız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, ve katılımla ilgili bazı bilgiler ve tercihler toplanır ve depolanır. Kayıt formu vasıtasıyla paylaşılan veriler yalnızca etkinliğe kaydınızı ve katılımınızı işlemek için kullanılır.

6. Yetkiler

İnternet Sitemizi kullandığınız zaman, örneğin karşılık gelen bir düğmeye ya da beyana tıklayarak ve e-posta adresinizi girerek bir haber bülteni ısmarladığınızda bize belirli durumlarda verileri açıkça kullanma yetkisi vermiş olabilirsiniz.
Verilmiş yetkiler, verilerin girildiği ve beyanların gönderildiği İnternet Sitesinde görüntülenebilir.
Bir e-posta adresiyle kaydolduğunuz zaman, sadece kaydın sizden geldiğinden emin olmak amacıyla kaydınızın teyidini istemek için e-postanızı bu e-posta adresine yollayacağız.

7. Güvenlik ve üçüncü taraflara veri aktarımı

Verilerinizi geçerli veri koruma kanunları ve yönetmeliklerine uygun olarak işleriz. Kişisel olarak tanımlanabilen verileri korumak için kanunen gerekli teknik ve örgütsel önlemleri alırız.
Verileriniz ancak kanunen gerektirilirse üçüncü taraflara iletilir. Hiçbir şekilde satış, kiralama ya da değiş tokuş yoluyla verilerinizi üçüncü taraflara iletmeyiz.
Red Bull zaman zaman posta göndermek için ya da başka hizmetler için hizmet sağlayıcılarla çalışır. Bu hizmet sağlayıcılar sizin kişisel olarak tanımlanabilen verilerinizle temasa geçtiği ölçüde, örneğin posta gönderildiği zaman, Red Bull özellikle karşılık gelen atanmış veri işleme işleri sırasında veri koruma yönetmeliklerine riayet eder.

8. Bilgilendirme, silme, geri alma

İstediğiniz anda hakkınızda depoladığımız veriler hakkında bilgi talep edebilirsiniz. Gerekli olan hallerde bunu yapmak için kimliğinizi doğrulamamız gerekecektir. Ek olarak, istediğiniz anda depoladığımız verileri doğrulayabilir ya da verileri silmemizi talep edebilirisiniz. Eğer silme işlemi yasal tutma yükümlülükleriyle çelişiyorsa, veri kilitlenecektir.
İstediğiniz anda ve bir sebep vermeden verdiğiniz yetkileri, ayrıca verilerinizi haber bültenini gönderme amacıyla kullanma, sorgulara cevap verme ve sizinle irtibat kurma yetkilerini gelecekte geçerli olacak şekilde geri alabilir, ayrıca hizmetlerimizin tasarımını iyileştirmek ve uyarlamak ve reklam ve pazar araştırmaları amacıyla verilerinizin takma adlı profiller için kullanımını kısıtlayabilirsiniz.
Haber bülteninin aboneliğinden çıkmak için, haber bülteni e-postasındaki abonelikten çık bağlantısına tıklayın.
Sorgularınızı, itirazlarınızı ya da geri alma isteğinizi çeşitli yollarla gönderebilir, örneğin
info@redbull.com'a e-posta atabilirsiniz.
(Son güncelleme: 26 Mart 2014)