Όροι και Προυποθεσεις

RED BULL PAPER WINGS
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΓΟΡΑ. Η ΑΓΟΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΙΚΗ.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ. ΜΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΤΕ Ή ΠΡΟΞΕΝΗΣΕΤΕ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥ .
Καταχωρώντας και συμμετέχοντας σε αυτή την Προωθητική Ενέργεια, εσείς ("Εσείς") συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ("Όροι") και δηλώνετε ότι πληροίτε όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις επιλογής. Αυτή η Προωθητική Ενέργεια υπόκειται στους παρόντες Όρους και σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
- Περιορισμός ευθύνης του Οργανωτή : Οι ρήτρες 2, 8 και 10 είναι σημαντικές επειδή περιορίζουν και αποκλείουν τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες και τις νομικές ευθύνες που ο Οργανωτής θα μπορούσε διαφορετικά να είχε έναντι σας. Περιορίζει επίσης και αποκλείει τα δικαιώματά σας και τα διορθωτικά μέτρα σας και θέτει σε εσάς διαφόρους κινδύνους, υποχρεώσεις, υποχρεώσεις και νομικές ευθύνες.
- Δέσμευση κινδύνου : Οι ρήτρες 2, 8 και 10 είναι σημαντικές επειδή περιέχουν υποθέσεις κινδύνου από εσάς και ενδέχεται να περιορίσουν τα δικαιώματά σας και τα ένδικα μέσα σας εναντίον μας.
- Βεβαίωση γεγονότος : Οι ρήτρες 2 και 7 είναι σημαντικές, διότι το καθένα περιέχει μια αναγνώριση γεγονότος από εσάς. Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά κάθε παράγραφο, επειδή αναφέρει πώς κρατούνται τα χρήματα για λογαριασμό σας.
Αυτή η Προωθητική Ενέργεια έχει σχεδιαστεί ως ένα παιχνίδι δεξιοτήτων. Είναι εντελώς δωρεάν και υπόκειται μόνο στους παρόντες Όρους (όπως τροποποιούνται κατά καιρούς) και σε όλους τους ισχύοντες διεθνείς, ομοσπονδιακούς, κρατικούς, επαρχιακούς, τοπικούς και περιφερειακούς νόμους και κανονισμούς.
1. O ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
1. O ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
1.1 Η παρούσα προωθητική ενέργεια εκτελείται από την Red Bull GmbH, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, στην Αυστρία, στις συνδεδεμένες εταιρείες, πρακτορεία και παροχείς υπηρεσιών ("Διοργανωτής"), συμπεριλαμβανομένων των Red Bull Taiwan Inc, Η Red Bull Australia Pty Ltd (ABN 67 085 840 259) με έδρα το επίπεδο 1, 55 Doody Street, Αλεξάνδρεια NSW 2015 και η Red Bull Japan με έδρα το Hulic Aoyama Νο. 2, 3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo Japan 150-0002.
1.2 Σε περίπτωση που αυτή η Προωθητική ενέργεια εκτελείται μέσω μιας ή περισσότερων τρίτων πλατφορμών, η Προωθητική ενέργεια δεν συνδέεται με την πλατφόρμα τρίτου μέρους και δεν είναι οργανωμένη, επικυρωμένη ή διοικείται από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο από την τρίτη (ες) πλατφόρμας. Η χρήση σας στην πλατφόρμα τρίτου μέρους υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο Οργανωτής αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας τρίτου μέρους.
2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
2.1 Για να εισέλθετε σε αυτή την Προωθητική ενέργεια και να δικαιούστε να κερδίσετε ένα βραβείο, επιβεβαιώστε ότι εσείς ("Συμμετέχων", "Συμμετέχων" ή "Εσάς") πληροίτε τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής.
2.2 Αναγνωρίζετε ότι είστε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18 ετών και άνω κατά τη στιγμή της εισόδου. Άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αυτή την Προωθητική ενέργεια ή να διαβιβάζουν ή να υποβάλλουν με άλλο τρόπο τα Προσωπικά Δεδομένα (όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με εσάς, όπως τα Στοιχεία επικοινωνίας σας, τις απαντήσεις προώθησης και τις φωτογραφίες) στον Οργανωτή. Είναι εθελοντική η παροχή των Προσωπικών σας Δεδομένων. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να εισάγετε την Προωθητική ενέργεια εάν δεν παρέχετε όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούνται.
2.3 Εάν είστε κάτω από το όριο ηλικίας στη χώρα διαμονής σας, συμμετέχετε στην Προωθητική Ενέργεια υπό την ενεργό επίβλεψη γονέα, νόμιμου κηδεμόνα ή άλλου υπεύθυνου ενήλικα (συνολικά αναφέρεται ως "Κηδεμόνας" στο εξής), ο οποίος έχει διαβάσει και συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους για λογαριασμό σας. Ο διοργανωτής αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη και / ή ευθύνη σε περίπτωση που η συμμετοχή / η απονομή βραβείου απαιτεί την έγκριση ενός Κηδεμόνα. Αυτό βρίσκεται αποκλειστικά στην ευθύνη σας.
2.4 Δεν επιτρέπεται να συμμετέχετε εάν η κατοικία σας βρίσκεται εκτός αυτών που εμφανίζονται στη διεύθυνση www.redbullpaperwings.com (η "Ιστοσελίδα"). Σημειώστε ότι ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται νομίμως να λάβουν μέρος στην Προωθητική ενέργεια λόγω εθνικών ή τοπικών νόμων.
2.5 Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ένας Συμμετέχων δεν είναι φυσικά ή διανοητικά ικανός να εκτελέσει κάποια ή όλα τα περιγραφόμενα καθήκοντα. δεν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή την Προωθητική ενέργεια. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ένας Συμμετέχων τραυματίσει τον εαυτό του κατά την εκτέλεση ενεργειών σχετικά με αυτή την Προσφορά.
2.6 Οι διευθυντές, οι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι του Οργανωτή, οι αντίστοιχες θυγατρικές εταιρείες, οι θυγατρικές, οι πράκτορές του, οι εταιρείες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη ή παραγωγή του Προγράμματος, οι επαγγελματικοί σύμβουλοι, οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ή οι διαφημιστικοί και διαφημιστικοί οργανισμοί που εμπλέκονται στην παρούσα Προωθητική ενέργεια, και τα άμεσα μέλη της οικογένειας και όσοι ζουν στο ίδιο νοικοκυριό τέτοιων προσώπων (είτε νομικά είτε όχι) δεν μπορούν να εισέλθουν ή να κερδίσουν βραβεία σε αυτή την Προσφορά. Ο διοργανωτής επαληθεύει αυτούς τους όρους με βάση τη βάση δεδομένων του κατά την επιλογή.
2.7 Επιτρέπεται η είσοδος σε περισσότερες από μία Κατηγορία, ανά Τοποθεσία. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να κερδίσετε περισσότερα από ένα εθνικά βραβεία ή ένα παγκόσμια βραβεία σε αυτή την Προωθητική ενέργεια. Ένας εναλλακτικός νικητής θα επιλεγεί εάν εισέλθετε και κερδίσετε περισσότερες από μία κατηγορίες. Επιπλέον, επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα.
2.8 Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται στον Οργανωτή από τον Συμμετέχοντα και να απαιτήσει οποιαδήποτε απόδειξη κατά την κρίση του, την ηλικία, την ταυτότητα ή / και άλλες παρεχόμενες λεπτομέρειες. Σε περίπτωση διαφωνίας, καταχωρήσεις που περιέχουν μη έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή λανθασμένα δεδομένα σχετικά με την ηλικία ή την κατοικία του συμμετέχοντα θεωρούνται μη επιλέξιμες.
2.9 Ο Διοργανωτής δεν δέχεται καταχωρήσεις οι οποίες: (α) παράγονται αυτόματα από υπολογιστή. (β) συμπληρωμένο από τρίτους (εκ μέρους σας) ή χύμα, γ) είναι δυσανάγνωστα, αλλοιωμένα, ανασυγκροτημένα, πλαστά ή αλλοιωμένα · (δ) ελλιπείς, ή (ε) κερδίζοντας συμμετοχές οποιουδήποτε άλλου διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από εσάς, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, οποιασδήποτε συναίνεσης που παρέχεται από θεματοφύλακα για να απαιτήσει την απόδειξη της ηλικίας, της ταυτότητας ή / και άλλων παρεχόμενων στοιχείων ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση του. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι καταχωρίσεις που περιέχουν μη έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή λανθασμένα δεδομένα σχετικά με την ηλικία ή τη διαμονή σας, θα θεωρούνται μη επιλέξιμες. Δεν πρέπει να εισάγετε αυτήν την Προσφορά μέσω της χρήσης πολλών λογαριασμών email ή λογαριασμών κοινωνικών μέσων. Εάν καταστεί προφανές ότι έχετε χρησιμοποιήσει πολλούς λογαριασμούς email ή λογαριασμούς κοινωνικών μέσων για να παρακάμψετε αυτόν τον κανόνα, όλες οι συμμετοχές σας θα αποκλειστούν.
3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
3.1 Η Προωθητική ενέργεια ξεκινάει σε διαφορετική ημερομηνία ανάλογα με την κάθε χώρα (λεπτομέρειες υπάρχουν στον Ιστότοπο) και λήγει (διεθνώς) στις 19 Μαΐου 2019, στις 09:00 CET.
3.2 Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι κατά τη διάρκεια της Προωθητικής ενέργειας ο Οργανωτής θα παράσχει περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής στην Ιστοσελίδα. Οι καταχωρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τα αναγγελθέντα χρονοδιαγράμματα και τις εν λόγω οδηγίες δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
3.3 Υπάρχουν αρκετές επιλογές για την είσοδο στο Red Bull Paper Wings:
3.3.1 Συμμετοχή στο online παιχνίδι Red Bull Paper Wings.
3.3.2 Συμμετοχή σε έναν προκριματικό στην κατηγορία μεγαλύτερη απόσταση / Συμμετοχή σε έναν προκριματικό στην κατηγορία μεγαλύτερης ώρας στον αέρα.
3.3.3 Ανεβάστε ένα βίντεο με την πρόκληση των aeroabtics στο Instagram με το hashtag.
3.4 Κατά τη διάρκεια της Προωθήσεως θα υπάρχουν οι εξής διαφορετικές φάσεις, όπου οι ακριβείς ημερομηνίες και η διάρκεια αυτών των φάσεων θα ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα (περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο):

3.4.1 Η Φάση των Εθνικών Προκριματικών
3.4.2 Η Φάση του Παγκόσμιου Τελικού

Αυτά τα στάδια προώθησης υπόκεινται σε αλλαγές από τον Οργανωτή και ο Διοργανωτής θα ανακοινώσει τέτοιες αλλαγές στον Ιστότοπο.
3.5 Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για τη διατήρηση της κατάλληλης υπηρεσίας υλικού και λογισμικού για την Προωθητική ενέργεια και δεν ευθύνεται για: καθυστερημένες, χαμένες, εσφαλμένες, ελλιπείς, δυσανάγνωστες ή ακατάληπτες συμμετοχές. τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή, υλικού ή προγράμματος λογισμικού, δικτύου, Internet ή δυσλειτουργίες του υπολογιστή, αποτυχίες, καθυστερήσεις ή δυσκολίες. σφάλματα στη μετάδοση · οι αποστολές κοινοποίησης βραβείων επιχειρήθηκαν αλλά δεν παραλήφθηκαν. κάθε απώλεια που υφίσταται οποιοσδήποτε εισέρχεται ή επιχειρεί να εισέλθει στην Προωθητική Ενέργεια, αν η καταχώριση χάνεται, δεν υποβάλλεται, υποστεί λάθος επεξεργασία ή δεν κερδίσει.
3.6 Σε περίπτωση αποκλεισμού, ο Οργανωτής δεν υποχρεούται να δημοσιεύσει αυτό το γεγονός. Ο διοργανωτής αναλαμβάνει επίσης να διασφαλίσει τη διαφάνεια και να καταγράψει κατάλληλα τη διαδικασία επιλογής προκειμένου να επαληθευτούν τα αποτελέσματα. Οι καθυστερημένες, δυσανάγνωστες, ελλιπείς, αλλοιωμένες ή διεφθαρμένες καταχωρήσεις δεν γίνονται δεκτές. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει δεκτή για απώλειες συμμετοχής και η απόδειξη παραλαβής δεν θα γίνει δεκτή ως αποδεικτικό παραλαβής. Οι εγγραφές δεν μπορούν να επιστραφούν.

3.7 Σε περίπτωση ισοπαλίας σε κάθε κατηγορία, ανατρέξτε στο βιβλίο κανόνων της αντίστοιχης χώρας που συμμετέχετε.
4. RED BULL PAPER WINGS ΠΑΙΧΝΙΔΙ
4.1 Για να εγγραφείτε στο Διαγωνισμό, πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή Red Bull Paper Wings και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που δίνονται βήμα προς βήμα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των δεδομένων που ζητούνται για να εγγραφείτε (π.χ. όνομα, ηλικία, φύλο, πανεπιστήμιο, χώρα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) . Σας επιτρέπεται να παίζετε το παιχνίδι όσες φορές θέλετε. Η συσκευή σας πρέπει να είναι συμβατή με τις απαιτούμενες απαιτήσεις συστήματος. Οι παίκτες θα συγκεντρώσουν βαθμούς για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεγαλύτερου ποσοστού των επιπέδων στο μικρότερο χρονικό διάστημα. Ο παίκτης με τον υψηλότερο αριθμό πόντων (Παγκόσμιος Νικητής) θα είναι επιλέξιμος για το Παγκόσμιο Βραβείο (όπως ορίζεται παρακάτω), όπως αναφέρεται στη ρήτρα 7.3. Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα παιχτεί ένας γύρος εξάλειψης του ισοπαλίας του παιχνιδιού. Οι πλήρεις όροι και οι οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αναπαραγωγής του παιχνιδιού μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα. Λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα κάθε παίκτη που καταγράφονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα εμφανίζονται στον παγκόσμιο πίνακα αποτελεσμάτων στον ιστότοπο. Ο παγκόσμιος νικητής για το παιχνίδι θα ανακοινωθεί στις 15 Μαΐου 2019. Ο διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τον παγκόσμιο νικητή ανά μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
5. Η ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ

5.1 Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για κάθε χώρα (αναλυτικά παρακάτω) με τις οποίες ένας συμμετέχων μπορεί να εισέλθει στον διαγωνισμό:

5.1.1 Συμμετοχή σε ένα προκριματικό στην κατηγορία των μεγαλύτερων αποστάσεων.
5.1.2 Συμμετοχή σε ένα προκριματικό στον περισσότερο χρόνο παραμονής στον αέρα.
5.1.3 Μεταφόρτωση βίντεο για την κατηγορία των aerobatics στο Instagram.
5.2 Συμμετάσχετε είτε σε Προκριματικά κατηγορίας "Μεγαλύτερης απόστασης" είτε σε κατηγορία "Μεγαλύτερο χρόνο παραμονής στον αέρα"
5.2.1 Αυτό αποτελείται από μια σειρά γεγονότων που ονομάζονται Προκριματικοί ("Qualifier Event") που θα διεξαχθούν μία φορά σε κάθε πανεπιστήμιο ("Qualifier Event Location") όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ρίξουν μια σαΐτα από χαρτί σε τουλάχιστον έναν από τους κλάδους του "Qualifier Event" ("Κατηγορία"): τη μεγαλύτερη απόσταση ή το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο. Η περίοδος εγγραφής / συμμετοχής για αυτήν τη διαδρομή εγγραφής μεγαλύτερης διάρκειας ή μεγαλύτερης διάρκειας, θα αρχίσει στις 7 Ιανουαρίου 2019 12:00:00 π.μ. UTC + 1 και λήγει στις 3 Μαΐου 2019 09:00:00 π.μ. + 1 (συμπεριλαμβανομένου) ή για τις συμμετέχουσες χώρες που χρειάζονται θεώρηση για ταξίδι στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας θα λήξει στις 12 Απριλίου 2019 09:00:00 π.μ. UTC + 1 (συμπεριλαμβανομένης).
5.2.2 Εάν δικαιούστε να συμμετάσχετε σύμφωνα με την ενότητα 2 παραπάνω, θα μπορείτε να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα ή σε κάθε τοποθεσία του Προκριματικού. Εάν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα, θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε τη χώρα διαμονής σας. Στη συνέχεια θα πρέπει να εγγραφείτε με τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση κατοικίας και σε ποιά κατηγορία επιθυμείτε να συμμετάσχετε. Εάν εγγραφείτε στο χώρο της τοποθεσίας στο Event Event Qualifier, θα πρέπει να δώσετε τα ίδια στοιχεία.
5.2.3 Για λεπτομερείς κανόνες και απαιτήσεις για κάθε Εκδήλωση Προκριματικού και για την επιτόπια διαδικασία για την αντίστοιχη Τοποθεσία και Κατηγορία Συμβάντων Προκριματικών, ανατρέξτε στο Βιβλίο Κανόνων Δεοντολογίας ("Βιβλίο Κανονισμού") και ελέγξτε τις ενημερώσεις στην αντίστοιχη ενότητα χώρας σας στον Ιστότοπο. Απαιτείται να διαβάσετε και να συμφωνήσετε με το Βιβλίο Κανονισμών στην Ιστοσελίδα. Κάθε παράβαση κατά του Κανονισμού ή αυτών των όρων μπορεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή, να οδηγήσει σε έκπτωση από την Προσφορά χωρίς καμία αξίωση επιστροφής χρημάτων για τυχόν δαπάνες.
5.2.4 Στις συμμετέχουσες αγορές που διοργανώνουν μόνο ένα Προκριματικό Γεγονός : Μόλις ολοκληρωθεί κάθε Εκδήλωση Προκριματικού ανά Θέση Προκριματικού, ο Διοργανωτής θα καθορίσει μέσω ενός συστήματος βαθμολόγησης leaderboard, τον κορυφαίο Νικητή Προκριματικών ανά Κατηγορία από όλες τις Τοποθεσίες Συμβάντων Προεπιλογών ανά συμμετέχουσα χώρα ("Εθνικός Νικητής") σύμφωνα με τους Όρους, σύμφωνα με το Βιβλίο Κανονισμού. Ένας εθνικός νικητής που θα επιλεγεί ανά Κατηγορία θα κερδίσει ο καθένας ένα Εθνικό Βραβείο (όπως ορίζεται παρακάτω) όπως αναφέρεται στην ενότητα 7.1. Αυτοί οι δύο εθνικοί νικητές θα εμφανιστούν στον ιστότοπο.
5.2.5 Στις συμμετέχουσες αγορές που διοργανώνουν ένα Προκριματικό Γεγονός και ένα Εθνικό Γεγονός : Μόλις ολοκληρωθεί ένα γεγονός Προκριματικού και ένας Νικητής Προκριματικών είναι, σύμφωνα με το τμήμα 5.2.4, επιλεγμένο ανά Κατηγορία για κάθε Τοποθεσία Συμβάντος Προκριματικού, ο Διοργανωτής μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να επιλέξει τη διεξαγωγή μεταγενέστερης εθνικής εκδήλωσης ("Εθνική εκδήλωση") σε επιλεγμένες συμμετέχουσες χώρες (ανατρέξτε στο Βιβλίο κανόνων για περισσότερες πληροφορίες). Εδώ οι δύο πρώτοι νικητές του προκριματικού από κάθε διοργάνωση θα πρέπει να ρίξουν στην ίδια κατηγορία στην οποία έριξαν και κέρδισαν κατά τη διάρκεια του προκριματικού αγώνα. Ο Διοργανωτής θα καθορίσει ανάλογα με ένα σύστημα βαθμολογίας leaderboard (δηλ. Το μεγαλύτερο χρόνο στον αέρα και απόσταση) τον εθνικό νικητή ανά Κατηγορία ("National Winner"). Ένας εθνικός νικητής που θα επιλεγεί ανά Κατηγορία θα κερδίσει το καθένα ένα Εθνικό Βραβείο (όπως ορίζεται παρακάτω) όπως αναφέρεται στην ενότητα 7.1. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο.

5.2.6 Ο Διοργανωτής θα ανακοινώσει κάθε Εθνικό Νικητή για ένα Εθνικό Βραβείο (λεπτομέρειες παρακάτω στην ενότητα 7 στο Εθνικό Γεγονός.) Τα αποτελέσματα και το όνομα κάθε Εθνικού Νικητή θα εμφανιστούν επίσης στην Ιστοσελίδα.
* 5.3 Συμμετάσχετε στην κατηγορία "Aerobatics" ανεβάζοντας ένα βίντεο Instagram με το aerobatics challenge
5.3.1 Πρέπει να ανεβάσετε και να υποβάλετε στο Instagram ένα μη επεξεργασμένο βίντεο έως και 60 δευτερολέπτων, το οποίο τεκμηριώνει τις δεξιότητες πτήσης για την ακροβατική κατηγορία (το " Υποβληθέν περιεχόμενο ") όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα. Πρέπει να μεταφορτώσετε το Υποβαλλόμενο Περιεχόμενο στο Instagram, συμπεριλαμβανομένων των @redbull και #redbullpaperwings. Ο λογαριασμός σας Instagram δεν πρέπει να είναι ιδιωτικός. Η περίοδος εγγραφής αυτής της διαδρομής εισόδου κατηγορίας ακροβατικών αρχίζει στις 07 Ιανουαρίου 2019 12:00:00 π.μ. UTC + 1 και λήγει στις 03 Μαΐου 2019 09:00:00 π.μ. UTC + 1 (συμπεριλαμβανομένων) ή για τις συμμετέχουσες χώρες που χρειάζονται βίζα για ταξίδι στο Σάλτσμπουργκ, Αυστρία θα λήξει στις 12 Απριλίου 2019 09:00:00 πμ UTC + 1 (συμπεριλαμβάνεται).
5.3.2 Το μέγεθος ή / και το μήκος του Υποβαλλόμενου Περιεχομένου σας δεν πρέπει να ξεπερνά τα όρια της ισχύουσας πλατφόρμας. Πρέπει να είστε κύριος των πνευματικών δικαιωμάτων στο Υποβληθέν Περιεχόμενο. Το Υποβαλλόμενο Περιεχόμενο πρέπει να είναι δική σας δουλειά και δεν πρέπει (α) να έχει αντιγραφεί. β) περιέχει υλικά τρίτων · (γ) περιέχει οποιοδήποτε περιεχόμενο που δεν έχετε άδεια χρήσης. δ) να είναι προσβλητικό, δυσάρεστο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, άσεμνο, ακατάλληλο · (ε) παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου (π.χ. τυχόν αναγνωρίσιμα πρόσωπα που εμφανίζονται στο Υποβληθέν Περιεχόμενο ή αντικατοπτρίζουν μια πολιτική δήλωση ή / και (στ) παραβιάζει οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο.
5.3.3 Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των καταχωρήσεων ανά Συμμετέχοντα που μπορούν να υποβληθούν.

5.3.4 Ο Διοργανωτής θα ανεβάσει στην Ιστοσελίδα όλα τα Υποβαλλόμενα Περιεχόμενα που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ανά συμμετέχουσα χώρα, ώστε τα μέλη του κοινού να ψηφίσουν για το αγαπημένο τους Υποβληθέν Περιεχόμενο ("Δημόσια Ψηφοφορία"). Η δημόσια ψηφοφορία θα αρχίσει σε διαφορετική ημερομηνία, ανάλογα με την κάθε χώρα (λεπτομέρειες θα βρείτε στον Ιστότοπο) και λήγει (διεθνώς) στις 03 Μαΐου 2019, στις 09:00 CET.
5.3.5 Το κοινό μπορεί να ψηφίσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημοσίων ψηφοφοριών για το αγαπημένο του περιεχόμενο, το οποίο ανταποκρίνεται καλύτερα στα κριτήρια επιλογής του (i) της τεχνικής κατασκευής της σαΐτας (ii) της δημιουργικότητας της απόδοσης και του βίντεο , σχεδιασμός), και (iii) επιδόσεις πτήσης. Δεν επιτρέπονται ομαδικές ή αυτοματοποιημένες ψηφοφορίες ή αυτές που υποβάλλονται μέσω μακροεντολών ή παρόμοιων αυτοματισμών. Η Δημόσια Ψηφοφορία θα επιλέξει τις τρεις καλύτερες των Συμμετοχών για κάθε χώρα. Η επιλογή αυτών των φιναλίστ βασίζεται αποκλειστικά στις δεξιότητες.
5.3.6 Ο διοργανωτής, μαζί με έναν ανεξάρτητο και κατάλληλα εξειδικευμένο και ανεξάρτητο δικαστή ή ισοδύναμο κριτή ("Κριτές "), θα αποφασίσει στη συνέχεια έναν εθνικό νικητή ανά συμμετέχουσα αγορά ("Εθνικός νικητής") για ένα Εθνικό Βραβείο τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο τμήμα 5.3.5.
5.3.7 Η απόφαση των Κριτών είναι οριστική και δεν θα υπάρξει συζήτηση ή ένσταση. Λόγω του αναμενόμενου υψηλού αριθμού εγγραφών, δεν είναι δυνατή το εξατομικευμένο feedback.
5.3.8 Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με κάθε Εθνικό Νικητή μέσω ιδιωτικού μηνύματος στο Instagram για να τους ειδοποιήσει ότι έχουν κερδίσει το Εθνικό Βραβείο, λεπτομέρειες για το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 7. Τα αποτελέσματα και το όνομα κάθε φιναλίστ της Δημόσιας Ψηφοφορίας θα εμφανιστούν επίσης στην ιστοσελίδα.
6. Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ
6.1 Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας τελικής φάσης, όλοι οι εθνικοί νικητές από κάθε χώρα ("Εθνικός νικητής") θα κληθούν να συμμετάσχουν και να διαγωνιστούν στους τελικούς αγώνες της Red Bull Paper Wings World στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας 17 και 18 Μαΐου 2019 ("Παγκόσμιο Τελικό").
6.2 Ο Παγκόσμιος Τελικός θα έχει τους ίδιους κανόνες που περιγράφονται στο Βιβλίο Κανονισμού και θα έχει επίσης τις ίδιες κατηγορίες.
6.3 Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση που ο Παγκόσμιος Τελικός ακυρωθεί ή αναβληθεί. Εντούτοις, σε μια τέτοια περίπτωση, ο Διοργανωτής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διεξαγωγή άλλου τελικού παρόμοιας εμβέλειας.
6.4 Κατά τον Παγκόσμιο Τελικό, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει ένα συνολικό παγκόσμιο βραβείο στον νικητή της κάθε κατηγορίας, δηλ. Τρεις παγκόσμιους νικητές, δηλαδή για τη μεγαλύτερη απόσταση, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στον αέρα και τα καλύτερα ακροβατικά στον αέρα, όπως ορίζονται στην ενότητα 7.2.
7. ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ
7.1 Κάθε Εθνικός Νικητής από κάθε χώρα θα λάβει ένα εθνικό βραβείο ("Εθνικό Βραβείο") το οποίο θα αποτελείται από δύο διαδρομές από τον τόπο διαμονής του κάθε συμμετέχοντα (ή από μια κοντινή τοποθεσία που θα ορίσει ο Οργανωτής) Σάλτσμπουργκ, Αυστρία για να φτάσουν στις 16 Μαΐου 2019 και στη συνέχεια πίσω στην αντίστοιχη αρχική τους θέση που αναχωρεί από το Σάλτσμπουργκ στις 19 Μαΐου 2019. Περιλαμβάνονται όλες οι μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο. Περιλαμβάνει επίσης διαμονή και προγραμματισμένα γεύματα από τις 16 έως τις 19 Μαΐου 2019. Η διαμονή θα είναι αποκλειστικά απόφαση για τον διοργανωτή και μπορεί να περιλαμβάνει 3 ή περισσότερα αστέρια. Η συνολική αξία του Εθνικού Βραβείου θα εξαρτηθεί από τον τόπο διαμονής του κάθε Εθνικού Νικητή. Η συνολική αξία κάθε Εθνικού Βραβείου δεν θα υπερβαίνει τα 3.500 ευρώ (προ φόρων) ανά άτομο.
Τα βραβεία του Παγκόσμιου Διαγωνισμού

7.2 Οι παγκόσμιοι νικητές τριών κατηγοριών (επιλεγμένοι σύμφωνα με το σημείο 6.4), εκτός από τον παγκόσμιο νικητή του παιχνιδιού Red Bull Paper Wings (μαζί με τους παγκόσμιους νικητές), θα λάβουν το Παγκόσμιο Βραβείο που αποτελείται από μία αμφίδρομη μεταφορά για τους Παγκόσμιους Νικητές και μια αμφίδρομη μεταφορά του συντρόφου του Παγκόσμιου Νικητή από τον τόπο διαμονής του κάθε συμμετέχοντα (ή από μια κοντινή τοποθεσία που θα διοριστεί από τον διοργανωτή) στην εκδήλωση Red Bull Air Race που θα λάβει χώρα στη Βουδαπέστη το 2019 και στη συνέχεια πίσω στην αντίστοιχη αρχική θέση. Περιλαμβάνονται όλες οι μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη διαμονή και τα προγραμματισμένα γεύματα. Το κατάλυμα θα είναι αποκλειστικά αποφασισμένο από τον διοργανωτή και μπορεί να περιλαμβάνει 3 ή περισσότερα αστέρια. Η συνολική αξία του Παγκόσμιου Βραβείου θα εξαρτηθεί από τον τόπο διαμονής των Παγκόσμιων Νικητών. Η συνολική αξία κάθε Παγκόσμιου Βραβείου δεν θα υπερβαίνει τα 5.500 ευρώ (προ φόρων) ανά άτομο.
7.3 Όλες οι ρυθμίσεις ταξιδιού για τα βραβεία που περιγράφονται στην ενότητα 7.1 πρέπει να γίνονται μέσω του πράκτορα του Οργανωτή μαζί με την ομάδα Red Bull. Οποιαδήποτε άλλα έξοδα και έξοδα που συνδέονται με την αποδοχή και τη χρήση του βραβείου και δεν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα στο παρόν (όπως οι αμοιβές ασφαλείας, τα φιλοδωρήματα, τα έξοδα αποσκευών, τα γεύματα και τα πρόσθετα έξοδα μεταφοράς και τα παρεπόμενα έξοδα) είναι ευθύνη των νικητών. Οποιαδήποτε άλλα παρεπόμενα έξοδα και έξοδα που σχετίζονται με την αποδοχή και τη χρήση ανταμοιβής, όπως αμοιβές ασφαλείας, δωρεές, αποσκευές, σνακ, ποτά και παρεπόμενα τέλη, είναι ευθύνη του αποδέκτη ανταμοιβής (και επιβράβευσης του συντρόφου του αποδέκτη). Η μεταφορά εδάφους μπορεί να πραγματοποιηθεί αντί της αεροπορικής μεταφοράς εάν ο αποδέκτης ανταμοιβής βρίσκεται σε μικρή ακτίνα του προορισμού και δεν θα παρέχεται καμία αντιστάθμιση ή υποκατάσταση για διαφορά αξίας. Ο Οργανωτής δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ασφάλεια στο Σάλτσμπουργκ ή οποιασδήποτε από τις τοποθεσίες στις οποίες επιλέγουν οι Παγκόσμιοι Νικητές για να ταξιδέψουν.
7.4 Οι νικητές πρέπει να διαθέτουν και να παρουσιάζουν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα πριν από την αναχώρησή τους (π.χ. διαβατήριο, ταυτότητα ή άλλη αποδεκτή ταυτότητα) και ο αποδέκτης της ανταμοιβής θα είναι πλήρως υπεύθυνος για την υποχρέωση αυτή, (ή / και σε άλλες χώρες που ενδέχεται να το απαιτούν σε περίπτωση πτήσεων σύνδεσης). Κάθε νικητής πρέπει να υπογράψει μια αποστολή ευθύνης / δημοσιότητας και κάθε άλλο έγγραφο που παρέχεται στον συμμετέχοντα πριν από την εκκίνηση του γεγονότος και / ή το ταξίδι. Μόλις τα εισιτήρια αεροπορικών εισιτηρίων / σιδηροδρομικών εισιτηρίων χρεωθούν, δεν θα επιτραπούν αλλαγές από τους νικητές των βραβείων. Ο Διοργανωτής θα καθορίσει την αεροπορική εταιρεία, τα αεροδρόμια, το δρομολόγιο πτήσης και τις διανυκτερεύσεις κατά την απόλυτη κρίση του. Μπορούν να ισχύουν περιορισμοί ταξιδιών και διαμονής, όροι και περιορισμοί. Η ασφάλεια ταξιδίου και τα χρήματα είναι η ειδική ευθύνη του νικητή του βραβείου. Ο διοργανωτής δεν θα αντικαταστήσει τυχόν χαμένα, χαλασμένα ή κλεμμένα εισιτήρια ή ταξιδιωτικά δελτία.
7.5 Οι αποδέκτες και, ενδεχομένως, οι σύντροφοί τους θα πρέπει να κατέχουν (και θα είναι υπεύθυνοι για το κόστος απόκτησης) έγκυρο διαβατήριο ή / και έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών καθώς και οποιεσδήποτε απαιτούμενες θεωρήσεις .
7.6 Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιοδήποτε ή όλα τα βραβεία με βραβεία ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

7.7 Σημειώστε ότι δεν θα επιστραφούν έξοδα ταξιδίου ή άλλου κόστους για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια εκτός από αυτά που αναφέρονται ρητά στους παρόντες Όρους. Δεν θα παρέχονται εναλλακτικές λύσεις σε μετρητά και τα έπαθλα είναι μη μεταβιβάσιμα και δεν επιστρέφονται και δεν μπορούν να διεκδικηθούν από τρίτους για λογαριασμό σας.

7.8 Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, όλα τα βραβεία απονέμονται «ως έχουν» και χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή (περιλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση ικανοποιητικής ποιότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό). Η ΧΩΡΑ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ.
7.9 Σε περίπτωση που ο Εθνικός Νικητής δεν διεκδικήσει το βραβείο του εντός μιας εβδομάδας από την επαφή του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή / και το τηλέφωνο, ή σε περίπτωση που ο Εθνικός Νικητής εγκαταλείψει μετά τη φάση των Προκριματικών, θα χάσει το βραβείο και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει έναν αναπληρωματικό νικητή με βάση την επόμενη καλύτερη καταμέτρηση.
7.10 Τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε με την καταχώρησή σας θα χρησιμοποιηθούν για να σας ενημερώσουν για τυχόν ανταμοιβές που δικαιούστε να λάβετε, επομένως βεβαιωθείτε ότι ενημερώνονται και είναι ακριβείς. Η λίστα των δικαιούχων ανταμοιβής μπορεί να δημοσιεύεται στον ιστότοπο. Σε περίπτωση που είστε παραλήπτης ανταμοιβής συμφωνείτε ότι ο Οργανωτής μπορεί να αποκαλύψει τις πληροφορίες σας π.χ. όνομα, επώνυμο, ψευδώνυμο, σύμφωνα με τα παραπάνω.
7.11 Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί κατά την αποκλειστική κρίση του Διοργανωτή. Η απόφαση του Διοργανωτή σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Προωθητική Ενέργεια είναι οριστική και δεν θα υπάρξει αλληλογραφία.
7.12 Ο αποδέκτης της ανταμοιβής παραμένει υπεύθυνος για όλους τους φόρους (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των χρηματικών ποινών) που οφείλονται και καταβάλλονται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για κάθε πληρωτέο χρηματικό έπαθλο.
7.13 Σε περίπτωση που ένας νομίμως μικρός Συμμετέχων κερδίσει ένα βραβείο και εάν η αποδοχή / χρήση του εν λόγω βραβείου απαιτεί την έγκριση ενός Κηδεμόνα, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να καθορίσει έναν αναπληρωματικό νικητή σε περίπτωση που δεν δοθεί τέτοια έγκριση. Ούτε ο Συμμετέχων ούτε ο Κηδεμόνας έχουν δικαιώματα ή αξιώσεις σχετικά με την απόφαση του Διοργανωτή.
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
.
8.1 Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει περιοδικά τους κανόνες Προωθητικής Ενέργειας και τους παρόντες Όρους και οι αλλαγές αυτές θα είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο.
8.2 Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να τερματίσει ή να παρατείνει την Προωθητική Ενέργεια χωρίς ευθύνη και χωρίς να επηρεάσει τα νόμιμα δικαιώματά σας, εάν κατά τη γνώμη του Διοργανωτή διακυβεύεται η Προωθητική Ενέργεια από οποιοδήποτε γεγονός πέρα από τον έλεγχο του Οργανωτή. Την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή ζημία που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος (άμεσο ή έμμεσο). Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπο για τυχόν αλλαγές που θα ισχύουν από την ημερομηνία που θα μεταφορτωθούν.
8.3 Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποκλείσει και να καταργήσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα για τυχόν μη τήρηση αυτών των Όρων (μεταξύ άλλων, επειδή ο Διοργανωτής πιστεύει ότι ο Συμμετέχων ασχολείται με την απάτη και εν γένει για παραβιάσεις τις διατάξεις που ορίζονται στο τμήμα 8 των παρόντων Όρων) ή, κατά περίπτωση, οποιοδήποτε άλλο είδος παράνομης ή ακατάλληλης συμπεριφοράς. Σε περίπτωση αποκλεισμού ενός νικητή, το έπαθλο θα καταπέσει ή / και μπορεί να απονεμηθεί εναλλακτικά βάσει της επόμενης καλύτερης συμμετοχής.
9. ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
9.1 Επιβεβαιώνετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε σε σχέση με την Προωθητική Ενέργεια είναι ακριβή και ενημερωμένα.
9.2 Εσείς εγγυάστε και δηλώνετε ότι εσείς προσωπικά εκτελούσατε και συμμετείχατε στην Προσφορά για να ικανοποιήσετε τα κριτήρια που ορίζονται στις ενότητες 3 και 4 αυτών των Όρων που σχετίζονται με την εγγραφή σας ή με τη δική σας δημιουργία άλλων υλικών, τους παρόντες Όρους και ότι δεν έχετε χρησιμοποιήσει απαγορευμένα βοηθήματα, όπως αυτόματα ρομπότ, σενάρια, υπηρεσίες ή άλλες μορφές χειραγώγησης. Με την είσοδο στην Προωθητική Ενέργεια, όλοι οι Συμμετέχοντες εγγυώνται και αντιπροσωπεύουν ότι οι καταχωρήσεις τους είναι οι δικές τους πρωτότυπες δημιουργίες και οι αντίστοιχες καταχωρήσεις τους δεν θα παραβιάζουν ή θα παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιωνδήποτε τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων ή / και των δικαιωμάτων δημοσιότητας /μυστικότητα. Σε περίπτωση που αυτή η Προωθητική ενέργεια εκτελείται μέσω μιας ή περισσοτέρων πλατφορμών τρίτων, εγγυάστε και δηλώνετε ότι η Καταχώρησή σας δεν παραβιάζει τους Όρους της πλατφόρμας τρίτου μέρους.
9.3 Επιβεβαιώνετε και είστε υπεύθυνοι ότι η εγγραφή σας δεν:
- περιέχουν ονόματα εμπορικών σημάτων ή εμπορικά σήματα, εκτός από (i) αυτά του Οργανωτή, στα οποία έχετε περιορισμένη άδεια χρήσης με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία και τη μεταφόρτωση της συμμετοχής σας ή / και (ii) εκείνων που κατέχετε, τα οποία συμφωνείτε αδειοδότηση προς τον Οργανωτή με απεριόριστη, αμετάκλητη, διαρκή, μη αποκλειστική βάση ή με άδεια χρήσης και παραχώρησης άδειας χρήσης στον Οργανωτή με απεριόριστη, αμετάκλητη, διαρκή, μη αποκλειστική βάση σε σχέση με την εγγραφή.
- περιέχει υλικό που δεν δημιουργήθηκε από εσάς, εκτός από το υλικό που έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα, τις άδειες και τις άδειες χρήσης και υποεξουσιοδότησης του Οργανωτή με απεριόριστη, αμετάκλητη, διαρκή, μη αποκλειστική βάση σε σχέση με την εγγραφή,
- να περιέχει υλικό ακατάλληλο, άσεμνο, μίσος, επίπληξη, δυσφημιστικό, συκοφαντικό ή δυσφημιστικό ·
- να περιέχει υλικό που είναι παράνομο, κατά παράβαση ή αντίθετη προς τους νόμους ή κανονισμούς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου δημιουργείται η καταχώριση.
9.4 Σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 9.2 και / ή 9.3 παραπάνω, θα υπερασπίζεστε και θα αποζημιώνετε τον Οργανωτή ενάντια σε αξιώσεις παράβασης από τρίτους.
10. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
10.1 Μπορείτε να υποβάλετε το υλικό, κατά περίπτωση, στον Διοργανωτή σε σχέση με την Προσφορά (συλλογικά, τα "Υλικά Εισόδου"). Τα Υλικά Εισόδου ενδέχεται να περιέχουν τη φωνή, την εικόνα, τη φωτογραφία, τις δηλώσεις, τις βιογραφικές πληροφορίες, τις επιδόσεις, το όνομα και την ομοιότητα και άλλο περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης.
10.2 Ως ανταμοιβή για τη συμμετοχή σας σε αυτή την Προωθητική Ενέργεια και την ευκαιρία για σας να κερδίσετε ανταμοιβή, θα αναθέσετε στον Οργανωτή όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο και τα Εισερχόμενα Υλικά στον ευρύτερο δυνατό βαθμό και θα εκτελέσει όλες τις δημόσιες ή ιδιωτικές τα μέσα που θα μπορούσαν να ζητηθούν για το σκοπό αυτό, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην
10.3 Δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλες οι απαλλαγές από δικαιώματα, άδειες και ηθικά δικαιώματα (στο ευρύτερο δυνατό βαθμό που επιτρέπονται από τους ισχύοντες νόμους) έχουν ληφθεί δεόντως και αποτελεσματικά από οποιονδήποτε εκτελεστή, παρουσιαστή, συνεργάτη ή άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στα Υλικά Εγγραφής ή δικαιώματα, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις σε σχέση με αυτό.
10.4 Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, οι παραλήπτες ανταμοιβής μπορούν να κληθούν να λάβουν μέρος σε διαφημιστική δραστηριότητα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα ονόματα και τις διευθύνσεις των δικαιούχων ανταμοιβής, των φωτογραφιών τους και των ηχητικών και / ή οπτικών τους εγγραφών σε οποιαδήποτε διαφημιστική υλικό στο βαθμό που συμφωνεί ο κάθε παραλήπτης ανταμοιβής. Ο Διοργανωτής θα ζητήσει τη συγκατάθεση του αποδέκτη της ανταμοιβής, όπου απαιτείται, και μπορεί να ζητήσει από τον παραλήπτη της ανταμοιβής να υπογράψει επιπλέον νομικές αποποιήσεις και συμφωνίες για τη χρήση των Υλικών Εγγραφής. Αναγνωρίζετε ρητά ότι εσείς και οποιοδήποτε πρόσωπο που εμφανίζεται στα Υλικά Εγγραφής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη χρήση των Υλικών Εισόδου για διαφημιστικό υλικό.
11. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
11.1 Ο διοργανωτής μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, στο πλαίσιο της ομάδας Red Bull ή μέσω εξωτερικών επεξεργαστών δεδομένων, οι οποίοι επεξεργάζονται δεδομένα εξ ονόματός του σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

11.2 Ο διοργανωτής, ως γενική πολιτική, δεν θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Συγκεκριμένα, τα Προσωπικά Δεδομένα δεν θα πωλούνται, θα εκμισθώνονται ή δεν θα διαπραγματεύονται. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που ο διοργανωτής υποχρεούται να διαβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα σε έναν εξωτερικό επεξεργαστή δεδομένων σε σχέση με την Προωθητική Ενέργεια, ο Διοργανωτής θα διαβιβάσει όσα προσωπικά δεδομένα θα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του που καθορίζονται στους παρόντες Όρους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Οργανωτής θα απαιτήσει και θα διασφαλίσει ότι οι συνεργάτες μας θα αντιμετωπίζουν όλα τα Προσωπικά Δεδομένα κατά τρόπο εμπιστευτικό και σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων, καθώς και να διαγράψουν αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα αμέσως μόλις εκπληρωθούν τα ειδικά τους καθήκοντα σε σχέση με η προώθηση. Λάβετε υπόψη ότι ο Διοργανωτής δεν έχει πλήρη έλεγχο της τήρησης αυτής της υποχρέωσης και ότι η Red Bull δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για πιθανές παραβάσεις από τους εταίρους της στο βαθμό που είναι νόμιμα επιτρεπτό.
11.3 Δεδομένου ότι ο Διοργανωτής δραστηριοποιείται παγκοσμίως, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο Οργανωτής θα μπορούσε να μεταφέρει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
11.4 Τα Προσωπικά Δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με αυτή την Προσφορά και θα διατηρούνται μόνο από τον Οργανωτή, τις συνδεδεμένες εταιρείες του και τους εξουσιοδοτημένους επεξεργαστές δεδομένων για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του αρχικού ή άμεσα συναφούς σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκε σύνδεση με την Προσφορά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μια χρονική περίοδο μετά τη λήξη της Προωθητικής Ενέργειας, προκειμένου να διανεμηθούν βραβεία ή να εκπληρωθούν φορολογικά ή οποιαδήποτε άλλα νομικά ερωτήματα.
11.5 Ο διοργανωτής και οι εξουσιοδοτημένοι επεξεργαστές δεδομένων επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

11.6 Οι νικητές μπορούν να κληθούν να λάβουν μέρος στη διαφημιστική δραστηριότητα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα ονόματα και τις διευθύνσεις των νικητών, τις φωτογραφίες τους και τις ηχητικές και / ή οπτικές τους εγγραφές σε οποιαδήποτε δημοσιότητα. Οι νικητές ενδέχεται να υποχρεωθούν να λάβουν μέρος σε περαιτέρω εύλογες διαφημιστικές δραστηριότητες.
11.7 Τα καταχωρημένα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει πάντα να είναι ακριβή. Θα πρέπει να ενημερώνετε τα δεδομένα σας ώστε ο Διοργανωτής να σας ειδοποιεί σε περίπτωση που κερδίσετε ένα βραβείο. Ο διοργανωτής θα διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν εάν γνωρίζουμε ότι δεν είναι ακριβή.
11.8 Ο διοργανωτής και οι ανάδοχοι του μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή με άλλο τρόπο σε σχέση με την Προωθητική Ενέργεια.
11.9 Ανά πάσα στιγμή έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την τροποποίηση ή / και τη διαγραφή, εν όλω ή εν μέρει, των Προσωπικών Δεδομένων. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Διοργανωτής θα διασφαλίσει τη διαγραφή τέτοιων δεδομένων το συντομότερο δυνατό.
11.10 Ανά πάσα στιγμή, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε.
11.11 Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διοργανωτή σχετικά με τις ερωτήσεις απορρήτου ως εξής: redbullpaperwings@support.redbull.com
12. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
12.1 Σε περίπτωση που επιτρέπεται από το νόμο, ο Διοργανωτής, οι υπάλληλοί του ή οι διανομείς του δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι ή υπόχρεοι να αποζημιώσουν τον αποδέκτη της ανταμοιβής ή να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο που προκύπτει συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια, καθώς και την επιβράβευση της ανταμοιβής. Κάθε περιορισμός ευθύνης αποκλείεται για απάτη, δόλο ή βαριά αμέλεια. Τα νόμιμα δικαιώματά σας δεν επηρεάζονται.
12.2 Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, ο Διοργανωτής και ο Όμιλος Red Bull αποκλείουν κάθε ευθύνη έναντι εσάς για τυχόν απώλεια εισοδήματος, απώλεια κερδών, απώλεια υπεραξίας, απώλεια δεδομένων, απώλεια ευκαιριών (σε κάθε περίπτωση, άμεση ή έμμεση) καθώς και οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που υπέστη ή υποστείτε σε σχέση με τη συμμετοχή σας στην Προωθητική Ενέργεια, εκτός αν η απώλεια αυτή προκληθεί από την αδυναμία της Ομάδας του Διοργανωτή ή της Red Bull να σεβαστεί τις συμβατικές και νομικές της υποχρεώσεις, οπότε η Red Bull εξακολουθεί να περιορίζει ευθύνη για τις προαναφερθείσες καταστάσεις αλλά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.
12.3 Ο Διοργανωτής και η Ομάδα Red Bull δεν φέρουν καμία ευθύνη για: καθυστερημένες, χαμένες, καθυστερημένες, χαλασμένες, εσφαλμένες, ελλιπείς, δυσανάγνωστες ή ακατάληπτες συμμετοχές. τηλεφωνικό, ηλεκτρονικό, υλικό ή πρόγραμμα λογισμικού, δίκτυο, Internet ή δυσλειτουργίες υπολογιστή, αποτυχίες, καθυστερήσεις ή δυσκολίες. σφάλματα στη μετάδοση · οι αποστολές κοινοποίησης ανταμοιβής επιχειρήθηκαν αλλά δεν παραλήφθηκαν. κάθε απώλεια που υφίσταται οποιοσδήποτε εισέρχεται ή επιχειρεί να εισέλθει ή / και να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια, αν η καταχώριση έχει χαθεί, δεν έχει υποβληθεί, έχει υποστεί λάθος επεξεργασία ή δεν κερδίσει.
12.4 Δεν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή την Προωθητικής Ενέργεια. Ο Οργανωτής δεν φέρει ευθύνη εάν δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στην Προωθητική Ενέργεια για οποιονδήποτε λόγο.
12.5 Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται εάν τραυματίσετε τον εαυτό σας κατά την εκτέλεση ενεργειών σχετικά με αυτή την Προωθητική Ενέργεια. Δηλώνετε ότι δεν έχετε καμία πάθηση και δεν επηρεάζεστε από τυχόν περιστάσεις που θα σας εμπόδιζαν να συμμετάσχετε με ασφάλεια στην Προωθητική ενέργεια ή θα δημιουργούσατε κίνδυνο για τους άλλους. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν σας απαγορεύεται άλλως να συμμετέχετε στην Προωθητική Ενέργεια για οποιονδήποτε λόγο.
12.6 Σε καμία περίπτωση ο Διοργανωτής και η Ομάδα Red Bull δεν φέρουν ευθύνη ή ευθύνη για τυχόν αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει των παρόντων Όρων που προκύπτουν από ή προκύπτουν, άμεσα ή έμμεσα, από περιστάσεις ή δυνάμεις πέραν του εύλογου ελέγχου του, αλλά δεν περιορίζονται σε απεργίες, διακοπές λειτουργίας, ατυχήματα ή πράξεις του Θεού, καθώς και διακοπές, απώλειες ή δυσλειτουργίες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, επικοινωνιών ή υπηρεσιών πληροφορικής (λογισμικού ή υλικού), όταν αυτές συνιστούν περίπτωση ανωτέρας βίας όπως ορίζεται από τον ισχύοντα τοπικό νόμο.
12.7 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν ισχύουν όροι, εγγυήσεις ή άλλοι όροι για την προσφορά και όλα τα δωρεάν προϊόντα απονέμονται «ως έχουν» και χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή (περιλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση ικανοποιητική ποιότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό).
12.8 Ο Διοργανωτής αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη και / ή ευθύνη σε περίπτωση που η συμμετοχή / η απονομή ανταμοιβής απαιτεί την έγκριση του Κηδεμόνα. Αυτό βρίσκεται αποκλειστικά στην ευθύνη σας.
13. ΓΕΝΙΚΑ
13.1 Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των Όρων θεωρηθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η εκτελεσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων των Όρων δεν θα επηρεαστούν ή δεν θα επηρεαστούν με οποιονδήποτε τρόπο
13.2 Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αυστρίας και τα μέρη θα υποβάλλονται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Βιέννης .

13.3 Η τελευταία έκδοση των Όρων θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή.
13.4 Για γενικές ερωτήσεις που προκύπτουν από αυτούς τους Όρους και / ή σχετίζονται με αυτή την Προωθητική Ενέργεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με redbullpaperwings@support.redbull.com.

UPDATE YOUR BROWSER TO VIEW THE WEBSITE CORRECTLY

Please download the latest version to ensure you can use the site correctly.

×

ONE MOMENT PLEASE...