Uslovi

RED BULL PAPER WINGS

NEPOTREBNA NABAVKA. NABAVKA NEĆE POBOLJŠATI ŠANSE POBEDE.

BUDITE OPREZNI I KORISTITE OSEĆAJ KADA UČESTVUJE U OVOJ PROMOCIJI. POŠTUJTE I OSIGURAJTE SIGURNOST SEBI I DRUGIMA. NE UZIMAJ ILI UNIŠTAVAJ TUĐU IMOVINU.

Ulaskom i učestvovanjem u ovoj promociji, vi (“Vi”) pristajete da budete obavezani ovim Odredbama i uslovima (“Uslovi”) i potvrđujete da ispunjavate sve uslove podobnosti u nastavku. Ova promocija je podložna ovim Uslovima i svim važećim zakonima i propisima.

ZA JUŽNU AFRIKU : Ako ste potrošač, kao što je definisano u Zakonu o zaštiti potrošača 68 iz 2008. godine („Zakon o zaštiti potrošača“), Organizator (kao što je definisano u daljem tekstu) ima obavezu da vam ukazuje na određene važne uslove. Paragrafi koji sadrže ove važne izraze i razlozi zbog kojih su važni navedeni su u nastavku:

- Ograničenje odgovornosti organizatora : Klauzole 2, 8 i 10 su važne jer ograničavaju i isključuju obaveze, obaveze i zakonske odgovornosti, koje Organizator može imati prema Vama. On takođe ograničava i isključuje vaša prava i pravne lekove i postavlja različite rizike, obaveze, i zakonske odgovornosti na Vas.
- Pretpostavka rizika : Klauzule 2, 8 i 10 su važne jer sadrže pretpostavke o riziku od strane Vas i mogu ograničiti vaša prava i pravne lekove protiv nas.
- Potvrda o činjenicama : Klauzule 2 i 7 su važne jer svaka sadrži potvrdu činjenice od strane Vas. Morate pažljivo pročitati svaki odlomak jer oni navode kako se sredstva čuvaju u vaše ime.

Ova promocija je osmišljena kao igra veštine. On je potpuno besplatan i podložan je samo ovim Uslovima (izmenjenim i dopunjenim s vremena na vreme) i svim važećim međunarodnim, federalnim, državnim, pokrajinskim, lokalnim i regionalnim zakonima i propisima.

1. ORGANIZATOR

1.1 Promociju vodi Red Bull GmbH, čija je sedište u Am Brunnen 1, 5330 Fusch am am, Austrija, njene povezane kompanije, agencije i pružaoci usluga (“Organizator”) uključujući, ali ne ograničavajući se na Red Bull Taivan Inc, Red Bull Australia Pti Ltd (ABN 67 085 840 259) čija je sedište na nivou 1, 55 Doodi Street, Alekandria NSV 2015 i Red Bull Japan, čija je sedište u zgradi Hulić Aojama br. 3 Shibuia, Shibuia-ku, Tokio Japan 150-0002. ZA RUSIJU : Promociju vodi Red Bull (Rus) LLC, čija je sedište u ulici Stanislavskogo, 21 br. 3, Moskva, 109004, Rusija (“Organizator”), njene pridružene kompanije, agencije i pružaoci usluga.

1.2 U slučaju da se ova Promocija vodi preko jedne ili više platformi trećih strana, Promocija nije povezana sa platformama trećih strana i nije organizovana, odobrena ili administrirana od strane treće strane, niti je na bilo koji način povezana sa trećom stranom. platforma(e) partije. Vaša upotreba na platformi trećih strana podleže uslovima i odredbama koje se nalaze na takvoj lokaciji. Organizator se odriče bilo kakve odgovornosti u slučaju da se ne pridržavate uslova i uslova platforme trećih strana.

2. PRIHVATLJIVOST

2.1 Da biste ušli u ovu promociju i da imate pravo da osvojite nagradu, potvrđujete da Vi (“Učesnik”, “Učesnik” ili “Vi”) zadovoljava sledeće kriterijume podobnosti.

2.2 Prihvatate da ste fizičko lice staro 18 ili više godina u trenutku ulaska. Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno da učestvuju u ovoj promociji ili da prenesu ili na bilo koji drugi način dostave lične podatke (sve podatke koji se odnose na Vas, kao što su Vaši kontakt podaci, promocije i fotografije) Organizatoru. Dobrovoljno je da nam dostavite Vaše lične podatke; međutim, nećete moći da uđete u promociju ako ne dostavite sve potrebne lične podatke.

2.3 Ako ste mlađi od legalnih godina u svojoj zemlji prebivališta, učestvujete u promociji pod aktivnim nadzorom roditelja, zakonskog staratelja ili druge odgovorne odrasle osobe (u daljem tekstu „čuvar“) koja ima pročitajte i prihvatite ove uslove u vaše ime. Organizator isključuje svaku odgovornost i / ili odgovornost u slučaju da učešće / dodjela nagrade zahtijeva odobrenje Guardian-a. To je isključivo vaša odgovornost.

2.4 Nije vam dozvoljeno da učestvujete ako je Vaša rezidencija izvan onih koji su prikazani na www.redbullpaperwings.com (“Veb sajt”). Imajte na umu da Organizator nije odgovoran u slučaju da Učesnici nisu zakonski dozvoljeni da učestvuju u promociji zbog nacionalnih ili lokalnih zakona.

2.5 Organizator nije odgovoran u slučaju da Učesnik nije fizički ili mentalno sposoban da izvrši neke ili sve opisane zadatke; nema nikakvog zakonskog prava na učešće u ovoj promociji. Organizator nije odgovoran u slučaju da se Učesnik sam povredi prilikom obavljanja radnji u vezi sa ovom promocijom.

2.6 Direktori, službenici i zaposleni u Organizatoru, bilo koje od njegovih povezanih filijala, podružnica, agenata, bilo koje kompanije uključene u razvoj ili proizvodnju Promocije, profesionalni savetnici, pružaoci usluga trećih strana ili agencije za oglašavanje i promociju uključene u ovu promociju, i članovi uže porodice i oni koji žive u istom domaćinstvu takvih osoba (bez obzira da li su pravno povezani ili ne) nemaju pravo ući ili osvojiti nagrade u ovoj promociji. Organizator će proveriti ove uslove u svojoj bazi podataka u vreme izbora.

2.7 Dozvoljeno vam je da ulazite u više od jedne kategorije po lokaciji; međutim, u ovoj promociji nije dozvoljeno da osvojite više od jedne nacionalne nagrade ili globalnu nagradu. Alternativni pobednik će biti izabran ako uđete i osvojite više od jedne kategorije. Dalje, samo fizička lica mogu učestvovati.

2.8 Organizator zadržava pravo da verifikuje adresu e-pošte koju Organizator dostavi Organizatoru i da zahteva dokaz o starosti, identitetu i / ili drugim detaljima u bilo kom trenutku po svom nahođenju. U slučaju bilo kakvog spora, unosi koji sadrže nevažeću adresu e-pošte ili netačne podatke u vezi sa godinom ili prebivalištem učesnika će se smatrati neprihvatljivim.

2.9 Organizator neće prihvatiti unose koji su: (a) automatski generisani od strane računara; (b) ispunjene od strane trećih lica (u vaše ime) ili u rasutom stanju; (c) nečitak, izmenjen, rekonstruisan, krivotvoren ili prepravljen; (d) nepotpune, ili (e) osvajanje bodova bilo kog drugog takmičenja. Organizator zadržava pravo da proveri adresu e-pošte koju ste Vi naveli, uključujući i tamo gde je to potrebno, svaki pristanak obezbeđen od strane Guardian-a da u bilo koje vreme po sopstvenom nahođenju zahteva dokaz o starosti, identitetu i / ili drugim obezbeđenim podacima. U slučaju bilo kakvog spora, unosi koji sadrže nevažeću adresu e-pošte ili netačne podatke u vezi sa godinom ili prebivalištem Vas će se smatrati neprihvatljivim. Ne smijete ulaziti u ovu promociju korištenjem više profila e-pošte ili profila društvenih medija. Ako postane očigledno da ste koristili više profila e-pošte ili profila društvenih medija da biste zaobišli ovo pravilo, svi Vaši unosi će biti diskvalifikovani.

3 PERIOD PROMOCIJE
3.1 Ova promocija počinje na drugačiji datum u zavisnosti od zemlje (detalji se mogu naći na vebsajtu) i završava (međunarodno) 19. maja 2019. godine u 09:00 CET.

3.2 Imajte na umu da će tokom promocije Organizator dati dodatne instrukcije o proceduri učešća na vebsajtu. Unosi koji nisu u skladu sa najavljenim rokovima i takvim uputstvima neće biti razmatrani i neće imati nikakva prava u skladu sa ovim Uslovima.

3.3 Postoji nekoliko opcija za ulazak u Red Bull Paper Wings:

3.3.1 Učestvovati / igrati online igru Red Bull Paper Wings;
3.3.2 Učestvujte na kvalifikacijama u kategoriji najdužoj udaljenosti / Učestvujte na kvalifikacijama u kategoriji najduže vreme u letu;
3.3.3 Preneti video sa akrobatskim izazovom na Instagramu kombinacijom hashtaga.

3.4. Tokom trajanja promocije biće izvršene sledeće različite faze, pri čemu će tačni datumi i trajanje takvih faza varirati u zavisnosti od zemlje (više informacija se može naći na vebsajtu):

3.4.1 Faza kvalifikacije zemlje;
3.4.2 Svetska završna faza.

Ove faze promocije podložne su promenama od strane Organizatora i Organizator će objaviti takve promene na Veb stranici.

3.5 Organizator se obavezuje da će uložiti razumne napore da održi adekvatnu hardversku i softversku uslugu za promociju i neće biti odgovoran za: zakasnele, izgubljene, odložene, oštećene, pogrešno usmerene, nepotpune, nečitljive ili nerazumljive unose; kvarovi, kašnjenja ili poteškoće u vezi sa telefonskim, elektronskim, hardverskim ili softverskim programom, mrežom, internetom ili kompjuterom; greške u prenosu; isporuke obaveštenja o nagradama koje su pokušane ali nisu primljene; bilo koji gubitak koji je pretrpeo svako ko uđe ili pokuša ući u promociju, bez obzira da li je unos izgubljen, nije podnesen, pogrešno obrađen ili ne pobjeđuje.
3.6 Ako ste diskvalifikovani, Organizator nema obavezu da objavi ovu činjenicu. Organizator se takođe obavezuje da obezbedi transparentnost i da na odgovarajući način registruje proces odabira kako bi rezultati bili verifikovani. Kasni, nečitljivi, nepotpuni, ili oštećeni unosi neće biti prihvaćeni. Nikakva odgovornost ne može biti prihvaćena za izgubljene unose i dokaz o prenosu neće biti prihvaćen kao dokaz o prijemu. Unosi se ne mogu vratiti.

3.7 U slučaju izvlačenja u svakoj kategoriji, molimo pogledajte Pravilnik vaše zemlje učesnice.

4. RED BULL PAPER WINGS GAME

4.1 Da bi ste učestvovali na takmičenju, morate preuzeti aplikaciju Red Bull Paper Wings i pratiti dalje instrukcije korak po korak, uključujući i davanje podataka koji se traže za registraciju (npr. Ime, starost, pol, univerzitet, zemlja i adresa e-pošte) . Dozvoljeno vam je da igrate igru onoliko puta koliko želite. Vaš uređaj mora biti kompatibilan sa svim potrebnim sistemskim zahtevima. Igrači će sakupiti bodove za uspešno završavanje najviše količine igara u najmanjoj količini vremena. Igrač sa najvećim brojem bodova (Global Winner) će imati pravo na globalnu nagradu (kao što je definisano u nastavku) kako je navedeno u tački 7.3. U slučaju tie-breaka, igra se eliminaciona tie-break utakmica. Potpuni uslovi i uputstva o tome kako igrati igru mogu se naći na veb sajtu. Detalji o rezultatima svakog igrača zabeleženog tokom igre biće prikazani na globalnoj listi lidera na vebsajtu. Globalni pobednik igre biće objavljen 15. maja 2019. godine. Organizator će kontaktirati globalnog pobednika po e-mailu.

5. FAZA KVALIFIKACIJE ZEMLJE

5.1 Postoje tri faze za ulazak u kvalifikacije u zemlji (detaljnije u nastavku) u kojima učesnik može ući na takmičenje:

5.1.1 Učestvovanje u kvalifikacijama u kategoriji najdužoj udaljenosti;
5.1.2 Učestvovanje u kvalifikacijama u kategoriji najduže vreme u letu;
5.1.3 Otpremanje video snimka za kategoriju akrobatstva na Instagramu.

5.2 Učestvujte u "kategoriji najduža udaljenost" ili kvalifikatorima kategoriji najduže vreme u letu

5.2.1 Ovo se sastoji od niza događaja koji se nazivaju kvalifikacije (“Kvalifikacioni događaj”) koji će se održati jednom na svakom univerzitetu (“Lokacija kvalifikacionog događaja”) kako je navedeno na vebsajtu. Učesnici moraju baciti papirni avion u najmanje jednu od disciplina Kvalifikacionog događaja („Kategorija“): najduža udaljenost ili najduže vrieme leta. Više informacija možete pronaći na veb stranici. Period prijave / učešća na ovoj najdužoj ruti za ulazak u kvalifikacije će početi 7. januara 2019. u 12:00:00 UTC + 1 i završiće se 3. maja, 2019 09:00:00 UTC + 1 (uključujući) ili za one zemlje učesnice kojima je potrebna viza za putovanje u Salzburg, Austrija će završiti 12. aprila 2019. godine u 09:00:00 UTC + 1 (uključivo).

5.2.2 Ako imate pravo na učešće u skladu sa gore navedenim članom 2, moći ćete da se registrujete na vebsajtu ili na licu mesta na svakoj lokaciji kvalifikacionog događaja. Ako se registrujete na Veb stranici, prvo ćete morati da izaberete Vašu zemlju prebivališta. Tada ćete morati da se registrujete sa sledećim podacima: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona i kućna adresa i u kojoj kategoriji želite da učestvujete. Ako se registrujete na lokaciji na lokaciji kvalifikacionog događaja, moraćete da navedete iste detalje.

5.2.3 Za detaljna pravila i zahtjeve svakog kvalifikacionog događaja i procedure na licu mjesta za odgovarajuću lokaciju i kategoriju kvalifikacionog događaja, molimo da pogledate obavezujući pravilnik (“Pravilnik”) i proverite ažuriranja u odjeljku vaše zemlje na veb stranici. Od Vas se traži da pročitate i prihvatite Pravilnik o internet stranici. Svako kršenje Pravilnika ili ovih uslova može, po isključivom nahođenju Organizatora, dovesti do diskvalifikacije iz Promocije bez ikakvog zahteva za povraćaj bilo kakvih troškova.

5.2.4 Na tržištima koja učestvuju u organizovanju samo kvalifikacionog događaja : Po završetku svakog kvalifikacionog događaja po kvalifikacionoj lokaciji, organizator će odrediti sistem bodovanja na lestvici, vodeći pobednik kvalifikacija po kategorijama sa svih mesta kvalifikacija za svaku zemlju učesnicu (“Nacionalni pobednik”) u skladu sa Uslovima, u skladu sa Pravilnikom. Jedan nacionalni pobednik izabran za kategoriju će osvojiti nacionalnu nagradu (kao što je definisano u nastavku) kako je navedeno u odeljku 7.1. Ova dva nacionalna pobednika biće prikazana na sajtu.

5.2.5 Na tržištima koja učestvuju u organizovanju kvalifikacionog događaja i nacionalnog događaja : Kada je kvalifikacioni događaj završen i jedan kvalifikovani pobednik, u skladu sa odeljkom 5.2.4, izabran po kategoriji za svaku lokaciju kvalifikacionog događaja, organizator može, po sopstvenom nahođenju, odlučiti da pokrenet naknadni nacionalni događaj (“Nacionalni događaj”) u odabranim zemljama učesnicama (za više informacija pogledajte pravilnik). Ovde će dva najbolja kvalifikatora sa svakog kvalifikacionog takmičenja morati da ubace u istu kategoriju u kojoj su bacili i osvojili tokom kvalifikacionog događaja. Organizator će zatim odrediti sistem bodovanja na lestvici (tj. Najduže zabeleženo vreme i udaljenost) na vrhu nacionalnog pobednika po kategoriji (“Nacionalni pobednik”). Jedan nacionalni pobednik izabran za kategoriju će osvojiti nacionalnu nagradu (kao što je definisano u nastavku) kako je navedeno u odeljku 7.1. Više informacija možete pronaći na veb stranici.

5.2.6 Organizator će objaviti svakog nacionalnog pobednika za nacionalnu nagradu (detalji u odeljku 7 na nacionalnom događaju. Rezultati i ime svakog nacionalnog pobednika će takođe biti prikazani na vebsajtu.

5.3 Učestvujte u „Akrobatskoj kategoriji“ tako što ćete učitati Instagram video sa izazovom za akrobacije

5.3.1 Morate upload-ovati i poslati na Instagram neobjavljeni video snimak do 60 sekundi koji dokumentuje vaše veštine letenja za akrobacije u kategoriji akrobatike (“ Podneseni sadržaj ”) kao što je opisano na veb stranici. Morate učitati Submitted Content na Instagram, uključujući @redbull i #redbullpaperwings. Vaš Instagram nalog ne sme biti postavljen na privatno. Period registracije za ovu rutu ulaska u akrobatsku kategoriju počinje 07. januara 2019. u 12:00:00 UTC + 1 i završava se 03. maja 2019. godine u 09:00:00 UTC + 1 (uključivo) ili za one zemlje učesnice koje Potrebna je viza za putovanje u Salzburg, Austrija će završiti 12. aprila 2019. godine 09:00:00 UTC + 1 (uključeno).

5.3.2 Veličina i / ili dužina Vašeg dostavljenog sadržaja ne bi trebalo da bude više nego što je navedeno na odgovarajućoj platformi. Morate posedovati autorska prava u Podnesenom sadržaju. Podneseni sadržaj mora biti Vaš vlastiti rad i ne sme se kopirati; (b) sadrže materijale treće strane; (c) sadrži sadržaj za koji nemate dozvolu za upotrebu; (d) biti uvredljiv, neukusan, klevetnički, opasan, opscen, neprikladan; (e) krše prava bilo koje treće strane (npr. osobe koje se mogu identifikovati i koje se pojavljuju u podnesenom sadržaju ili odražavaju političku izjavu i / ili (f) krše bilo koje važeće zakone.

5.3.3 Ne postoji ograničenje broja prijava po učesniku koji se mogu podnijeti.

5.3.4 Organizator će poslati sve podnesene sadržaje koji ispunjavaju kriterijume navedene u ovim uslovima i odredbama za svaku zemlju učesnicu na vebsajt kako bi članovi javnosti glasali za svoj omiljeni predati sadržaj (“Javno glasanje”). Javno glasanje će početi na drugačiji datum u zavisnosti od svake zemlje (detalji se mogu naći na veb stranici) i završiće se (međunarodno) 03. maja 2019. u 09:00 CET.

5.3.5 Javnost može glasati više puta tokom procesa javnog glasanja za njihov omiljeni predati sadržaj, koji najbolje zadovoljava kriterijume odabira (i) konstrukcije (tehničke) papirnog aviona (ii) kreativnosti predstave i videa (umetnost) , dizajn), i (iii) performanse leta. Ne dozvoljavaju se masovni ili automatizovani glasovi ili oni koji se šalju putem makronaredbi ili sličnog. Javno glasanje će izabrati najbolju trećinu dostavljenog sadržaja za svako učestvovanje na tržištu. Izbor ovih finalista se zasniva samo na veštini.

5.3.6 Organizator, zajedno sa nezavisnim i odgovarajućim kvalifikovanim i nezavisnim sudijom ili ekvivalentom (“ Sudije ”), onda će odlučiti jednog nacionalnog pobednika po učesniku (“Nacionalni pobednik”) za nacionalnu nagradu na osnovu kriterijume za izbor definisane u odeljku 5.3.5.

5.3.7 Odluka sudija je konačna i nijedna prepiska ili diskusija neće biti zaključena. Zbog očekivanog velikog broja prijava, individualne povratne informacije nisu moguće.

5.3.8 ZA AUSTRALIJU, TAJLAND I NOVI ZELAND : Izbor trećine svih finalista zasniva se samo na veštini. Ovi finalisti će biti prva trećina nacionalnih unosa koji najbolje zadovoljavaju kriterijume odabira (i) konstrukcije (tehničke) papirnog aviona (ii) kreativnosti performansa i videa (umjetnost, dizajn), i (iii) performanse leta . Članovi javnosti koji glasaju moraju dati komentar o tome zašto unos zadovoljava kriterijum odabira. Organizator ne broji glasove koji ne daju komentar o tome zašto unos ispunjava kriterijume odabira. Kvalifikovani sudski žiri Organizatora će doneti konačnu odluku o najboljoj trećini finalista kako bi se osiguralo da nijedan element slučajnosti ne određuje ove vrhunske finaliste.

5.3.9 Organizator će kontaktirati svakog nacionalnog pobednika preko privatne poruke na Instagramu da ih obavesti da je osvojio Nacionalnu nagradu, a detalje o tome možete naći u odeljku 7. Rezultati i ime svakog finaliste za javno glasanje će takođe biti prikazani na sajtu.

6. SVETSKA FINALNA FAZA

6.1 Tokom svetske završne faze, svi nacionalni pobednici sa svake od putanja kvalifikacija za zemlju (“nacionalni pobednik (i)”), biće pozvani da prisustvuju i učestvuju u finalu Red Bull Paper Wings u Salcburgu, Austrija. 17. i 18. maj 2019. (“World Final”).

6.2 Svetsko finale će imati ista pravila kao što je navedeno u Pravilniku i takođe će imati iste kategorije.

6.3 Organizator neće biti odgovoran u slučaju otkazivanja ili odlaganja Svetskog finala. Međutim, u takvom slučaju, Organizator će učiniti sve što je u njegovoj moći da održi još jedno finale sličnog opsega.

6.4 Na Svetskom finalu, Organizator zadržava pravo da ponudi ukupnu globalnu nagradu pobedniku svake kategorije, tj. Tri globalna dobitnika, tj. Za najdužu distancu, najduže vreme i najbolje akrobacije („Globalni pobednici kategorije“) kako je definisano u odeljku 7.2.

7. NAGRADE

Nacionalne nagrade

7.1 Svaki nacionalni pobednik na svakoj od rundi kvalifikacija za zemlju biće nagrađen jednom nacionalnom nagradom (“nacionalna nagrada”) koja se sastoji od dvosmernog prevoza sa mesta stanovanja svakog učesnika (ili u blizini lokacije koju će odrediti organizator) Salcburg, Austrija stiže 16. maja 2019. godine, a zatim se vraća na početnu lokaciju koja polazi sa Salcburga 19. maja 2019. godine. Svi transferi od i do aerodroma su uključeni. Ovo takođe uključuje smeštaj i zakazane obroke od 16. do 19. maja 2019. godine. Smeštaj će biti na isključivoj odluci organizatora i može uključivati 3 ili više zvezdica. Ukupna vrednost nacionalne nagrade zavisiće od mesta boravka svakog nacionalnog dobitnika. Ukupna vrednost svake nacionalne nagrade neće preći iznos od 3.500 evra (pre poreza) po osobi.

Globalne nagrade

7.2 Globalni pobednici tri kategorije (odabrani u skladu sa odeljkom 6.4), pored Globalnog dobitnika Red Bull Paper Wings igre (zajedno sa globalnim pobednicima) biće nagrađeni jednom Globalnom nagradom koja se sastoji od jednog dvosmernog prevoza za globalne pobednike i jedan dvosmerni prevoz za pratioca Globalnih pobednika sa mesta boravka svakog učesnika (ili obližnje lokacije koju će odrediti Organizator) na Red Bull Air Race Event koji se održava u Budimpešti 2019. godine, a zatim se vraća na odgovarajuće početna lokacija. Svi transferi od i do aerodroma su uključeni. Ovo uključuje i smeštaj i zakazane obroke. Smještaj će biti na isključivoj odluci organizatora i može uključivati 3 ili više zvezdica. Ukupna vrijednost Globalne nagrade zavisiće od mjesta prebivališta globalnih pobjednika. Ukupna vrijednost svake globalne nagrade neće premašiti EUR 5,500 (pre poreza) po osobi.

7.3 Svi aranžmani za nagrade opisane u Odjeljku 7.1 moraju se izvršiti preko agenta Organizatora zajedno sa Red Bull Group. Svi drugi troškovi i troškovi povezani sa prihvatanjem i korišćenjem nagrade koji nisu izričito predviđeni u ovom dokumentu (kao što su naknade za bezbednost, napojnice, naknade za prtljag, obroci i dodatni prevoz, kao i slučajne naknade) su odgovornost dobitnika nagrade. Bilo koji drugi slučajni troškovi i troškovi povezani sa prihvatanjem i korištenjem nagrade kao što su naknade za sigurnost, napojnice, naknade za prtljagu, grickalice, pića i slučajne naknade odgovornost su primalaca nagrada (i pratioca nagrade za nagradu). Kopneni transport se može obezbediti umesto vazdušnog prevoza ako primalac nagrade bude smešten u malom radijusu odredišta, a za razliku u vrednosti neće se obezbediti nikakva kompenzacija ili zamena. Organizator ne daje nikakvu garanciju za sigurnost Salzburga ili bilo koje lokacije na koje se pobjednici Global odlučuju za putovanje.

7.4 Dobitnici nagrada moraju imati i pokazati važeće putne isprave, pre odlaska (npr. Pasoš, lična karta ili druga prihvatljiva identifikacija koju izdaje vlada)), a primalac nagrade će biti u potpunosti odgovoran za ovu obavezu, posebno u pogledu bilo koje tražene putne vize za Austriju. (i / ili drugim zemljama koje to mogu zahtevati u slučaju povezivanja letova). Svaki dobitnik nagrade mora potpisati Izjavu o odgovornosti / publicitetu i sve druge dokumente koji se dostavljaju učesniku pre početka i / ili putovanja. Kada se karte za avio / železnicu uvedu, neće biti dozvoljene izmene dobitnika nagrada. Organizator će odrediti aviokompaniju, aerodrome, plan leta i prenoćište po sopstvenom nahođenju. Mogu se primeniti ograničenja za putovanje i smještaj, uslovi i ograničenja. Putno osiguranje i novac za trošenje su posebna odgovornost dobitnika nagrade. Organizator neće zameniti izgubljene, osakaćene ili ukradene karte ili putne vaučere.

7.5 Dobitnik (e) nagrade i, ako je primjenjivo, njihov pratilac (i) će zahtijevati (i biti odgovorni za troškove nabavke) važeći pasoš i / ili valjane putne isprave s rokom važenja od najmanje 6 mjeseci, kao i sve potrebne vize .

7.6 Organizator zadržava pravo da zameni bilo koje ili sve nagrade sa nagradama jednake ili veće vrednosti.

7.7 Imajte na umu da se za učešće u promociji neće nadoknaditi nikakvi putni ili drugi troškovi osim onih izričito navedenih u ovim Uslovima. Nijedna alternativa u gotovini neće biti obezbeđena i nagrade se ne mogu prenositi i ne mogu se refundirati i ne mogu se tražiti od treće strane u Vaše ime.

7.8 U meri u kojoj to dozvoljava važeći lokalni zakon, sve nagrade se dodeljuju "kao što jesu" i bez bilo kakve garancije, izričite ili implicitne (uključujući, bez ograničenja, bilo koju podrazumevanu garanciju zadovoljavajućeg kvaliteta ili podobnosti za određenu svrhu). DRŽAVA, DRŽAVA, LOKALNI POREZI, UKLJUČUJUĆI PDV POREZE KOJI SU POVEZANI SA PRIJEMOM ILI KORIŠĆENJEM NAGRADE SU JEDINICA ODGOVORNOSTI POBEDNIKA.

7.9 U slučaju da nacionalni pobednik ne zahteva svoju nagradu u roku od nedelju dana nakon što je kontaktiran putem e-maila i / ili telefona, ili u slučaju da nacionalni pobednik ispadne nakon faze kvalifikacije zemlje, on / ona će izgubiti nagradu i Organizator zadržava pravo da odredi alternativnog pobednika na osnovu sledećeg najbolje ocenjenog učešća.

7.10 Kontakt detalji koje ste dostavili sa svojim stavkama za promociju će biti korišćeni da vas obaveste o svim nagradama koje imate pravo da dobijete, tako da budite sigurni da su ažurirani i tačni. Lista dobitnika nagrada može biti objavljena na Veb stranici. U slučaju da ste Vi dobitnik nagrade, slažete se da Organizator može otkriti Vaše informacije npr. ime, prezime, nadimak, u skladu sa gore navedenim.

7.11 Promocija će se voditi prema isključivom nahođenju Organizatora. Odluka Organizatora u vezi sa svim pitanjima u vezi sa promocijom je konačna, i neće biti uneta nikakva prepiska.

7.12 Dobitnik nagrade će ostati odgovoran za sve poreze (uključujući kamate i kazne) koji dospevaju i plaćaju nadležnim poreskim organima u odnosu na bilo koji iznos nagrade koji se plaća.

7.13 U slučaju da zakonski maloletni učesnik osvoji nagradu i ako prihvatanje / korišćenje takve nagrade zahteva odobrenje čuvara, organizator ima pravo da odredi drugog pobednika u slučaju da takvo odobrenje nije dato. Ni učesnik ni staratelj nemaju nikakva prava u vezi sa odlukom organizatora.

7.14 ZA RUSIJU : Organizator ovime obaveštava primaoca nagrade da, u skladu sa odredbama Poreskog zakonika Ruske Federacije, vrednost svih nagrada dobijenih od organizacija koje prelaze 4.000 (četiri hiljade) ruskih rubalja za izveštavanje period (kalendarska godina), uključujući i one primljene u naturi, uključen je u poresku osnovicu poreza na dohodak fizičkih lica. Učestvovanjem u promociji i usaglašavanjem sa ovim Uslovima, učesnici, uključujući i pobednike, su uredno obavešteni o gore navedenom pravilu ruskog poreskog zakonodavstva.

8. PRAVO ORGANIZATORA NA PROMENU USLOVA I DISKVALIFIKACIJU

8.1 Organizator zadržava pravo da promeni pravila promocije i ove uslove s vremena na vreme i takve promene će biti dostupne na vebsajtu.

8.2 U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom i bez uticaja na Vaša zakonska prava, ukoliko je Organizator u svom mišljenju organizator kompromitovao bilo koji događaj izvan kontrole Organizatora, Organizator zadržava pravo da izmeni, ukine, izmeni ili proširi promociju bez odgovornost za bilo koji iznos ili vrstu gubitka ili štete koja može dovesti do Vas ili bilo koje treće strane (bilo direktne ili indirektne). Trebalo bi da redovno proveravate Veb lokaciju za bilo kakve promene koje će se primenjivati od datuma kada su postavljene.

8.3 U bilo kom trenutku tokom promocije, Organizator zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju diskvalifikuje i ukloni bilo kog učesnika za bilo kakvo nepoštovanje ovih Uslova (uključujući ali ne ograničavajući se na to, jer Organizator veruje da je Učesnik učestvovao u varanju i generalno zbog kršenja odredbe navedene u članu 8 ovih Uslova) ili, gde je to primenjivo, bilo koja druga vrsta nezakonitog ili neprikladnog ponašanja. U slučaju da je pobednički učesnik diskvalifikovan, nagrada će biti oduzeta i / ili može biti dodeljena alternativno na osnovu sledećeg najbolje ocenjenog učešća.

9. FER PLEJ

9.1 Ovim potvrđujete da su lični podaci koje unesete u vezi sa promocijom tačni i ažurirani.

9.2 Ovim putem garantujete i potvrđujete da ste lično izvršili i na drugi način učestvovali u promociji da biste ispunili kriterijume navedene u odeljcima 3 i 4 ovih Uslova koji su povezani sa vašim unosom ili sopstvenim kreiranjem drugih materijala kao što je korisnički generisani sadržaj kao što je navedeno u ovih Uslova i da niste koristili nikakvu zabranjenu pomoć, kao što su automatski roboti, skripte, usluge ili drugi oblici manipulacije. Ulaskom u ovu promociju, svi učesnici garantuju i izjavljuju da su njihovi unosi sopstvene, potpuno originalne kreacije, a njihovi odgovarajući unosi neće narušiti ili kršiti prava trećih strana, uključujući ali ne ograničavajući se na autorska prava, zaštitne znakove i / ili prava na javnost / privaci. U slučaju da se ova promocija vodi preko jedne ili više platformi trećih strana, garantujete i tvrdite da vaš unos ne krši uslove platforme trećih strana.

9.3 Potvrđujete i odgovorni ste da vaš unos ne:

- sadrže robne marke ili zaštitne znakove, osim onih (i) Organizatora, za koje imate ograničenu licencu da koristite isključivo u svrhu kreiranja i otpremanja vašeg unosa, i / ili (ii) onih koje posedujete, na koje se slažete licence Organizatoru bez naknade, neopozive, trajne, neekskluzivne osnove, ili imaju licencu za korišćenje i podlicenciranje Organizatoru bez naknade, neopozive, trajne, neekskluzivne osnove u vezi sa unosom;
- da sadrži materijal zaštićen autorskim pravima koji nije vi kreiran, osim materijala koji imate potrebna prava, saglasnosti i dozvole za korišćenje i podlicence Organizatoru bez naknade, neopozive, trajne, neisključive osnove u vezi sa unosom;
- sadrže materijal koji je neprikladan, nepristojan, opscen, mrza ili klevetnički;
- da sadrži materijal koji je nezakonit, kršeći ili suprotan zakonima ili propisima u bilo kojoj jurisdikciji u kojoj se kreira unos.

9.4 U slučaju kršenja odredbi 9.2 i / ili 9.3 gore, Vi ćete braniti i obeštetiti Organizatora protiv, potraživanja od kršenja od bilo koje treće strane.

10. DODELA PRAVA

10.1 Možete da dostavite materijal, gde je to primenljivo, Organizatoru u vezi sa promocijom (kolektivno, “ulazni materijali”). Ulazni materijali mogu sadržati Vi, (ili nečiji drugi) glas, sliku, fotografiju, izjave, biografske informacije, performanse, ime i sličnost i drugi korisnički generisani sadržaj.

10.2 Kao uzimanje u obzir Vašeg učešća u ovoj promociji i mogućnosti da osvojite nagradu, Vi ćete Organizatoru dodeliti sva prava navedena u važećem zakonu i Ulazne materijale u najširem mogućem opsegu i izvršiti sve javne ili privatne instrumenti koji se mogu tražiti u tu svrhu, kao uslov za učešće u promociji [ ZA JAPAN : uključujući, ali ne ograničavajući se na, prava navedena u članovima 27 i 28 japanskog Zakona o autorskim pravima] i izvršavaju javni i / ili privatni instrumenti traženi u tom smislu, što je osnovni uslov za učešće u promociji. U meri u kojoj se prava ne mogu dodeliti, Vi dajete Organizatoru svetsku, neograničenu, ekskluzivnu, licenciranu i prenosivu licencu za korištenje ulaznih materijala za svrhe ove promocije, uključujući, ali ne ograničavajući se na prikaz na bilo kojoj i svim Veb sajtove organizatora i njegovih podružnica, uključujući sajtove društvenih medija. [ ZA KOLUMBIJU : licenca navedena u prethodnoj rečenici je ograničena na dvadeset pet godina.] Organizator ne garantuje nikakvu poverljivost u pogledu ulaznih materijala. U zavisnosti od bilo koje licence, koju vi ovde dajete, bilo koji i svi ulazni materijali koje postavljate, skladištite, prenosite, šaljete, razmenjujete ili stavljate na raspolaganje sajtu, generišu se, poseduju i kontrolišu samo Vi, a ne Organizator. Vaša je odgovornost isključivo da nadgledate i štitite sva prava intelektualne svojine koja imate u Vašim ulaznim materijalima, a Organizator ne prihvata nikakvu odgovornost za iste. Vi izričito potvrđujete da Vi i bilo koja osoba koja se pojavljuje u ulaznim materijalima imate pravo da odbijete korištenje ulaznih materijala za marketinški materijal.

10.3 Vi izjavljujete i garantujete da su sva neophodna prava, dozvole, saglasnosti i odricanja od moralnih prava (u najširem obimu dozvoljenom važećim zakonima) propisno i efikasno dobijena od bilo kog izvođača, prezentera, saradnika ili drugog lica uključenog u ulazne materijale ili prava, usluga ili objekata u vezi sa njim.

10.4 U meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, primaoci nagrade mogu biti pozvani da učestvuju u promotivnim aktivnostima i Organizator zadržava pravo da koristi imena i adrese primalaca nagrade, njihove fotografije i njihove audio i / ili vizuelne snimke u svim promotivnim aktivnostima. materijal u meri u kojoj se svaki primalac nagrade slaže. Organizator će tražiti pristanak primaoca nagrade, ako je to potrebno, i može zatražiti od primaoca nagrade da potpiše dodatne pravne izjave i ugovore za upotrebu ulaznih materijala. Vi izričito potvrđujete da Vi i bilo koja osoba koja se pojavljuje u ulaznim materijalima imate pravo da odbijete korištenje ulaznih materijala za marketinški materijal.

11. PRIKUPLJANJE INFORMACIJA I ZAŠTITA PODATAKA

11.1 ZA AUSTRALIJU : Red Bull prikuplja lične podatke učesnika u svrhu administriranja ove promocije i savetuje ga o proizvodima Red Bull-a i budućim događajima (“Svrha”). Lične podatke učesnika Red Bull zadržava u skladu sa Australijskim principima privatnosti i Zakonom o privatnosti iz 1988. (Cth) i drugim važećim zakonima o privatnosti. Ako učesnik ne dostavi lične podatke, Red Bull neće moći da uvede učesnika u promociju ili da obezbedi učesniku informacije o proizvodima Red Bull-a i budućim događajima. Red Bull može pružiti lične podatke učesnika povezanim licima Red Bull-a i trećim licima u vezi sa svrhom, koja se može nalaziti u Australiji ili drugim zemljama (uključujući Evropu, Sjedinjene Države ili Singapur), ali ako Red Bull to učini, Red Bull preuzima korake da se osigura poštovanje privatnosti učesnika. U slučaju da ste dobitnik nagrade, Organizator može otkriti vaše informacije npr. ime, prezime, nadimak, univerzitet, zemlju na veb-stranici organizatora. Za dodatne informacije, uključujući i način na koji Učesnik može pristupiti i ispraviti lične podatke koje Red Bull drži u vezi sa Učesnikom ili da podnese žalbu na privatnost, molimo vas pogledajte Pravilnik o privatnosti Red Bull-a ili kontaktirajte Red Bull putem e-maila na privacy@redbull.com.

ZA JAPAN : Red Bull prikuplja lične podatke učesnika u svrhu administriranja ove promocije i savjetuje ga o proizvodima Red Bull-a i budućim događajima (“Svrha”). Lične podatke učesnika Red Bull zadržava u skladu sa Japanskim zakonom o zaštiti ličnih podataka i svim drugim važećim zakonima o privatnosti. Ako učesnik ne dostavi lične podatke, Red Bull neće moći da uđe u učesnika u promociju ili da obezbedi učesniku informacije o proizvodima Red Bull-a i budućim događajima. Red Bull može pružiti lične podatke učesnika povezanim licima Red Bull-a i trećim licima u vezi sa svrhom, koji se nalaze u Japanu, Evropi, Sjedinjenim Državama ili Singapuru, ali ako Red Bull to učini, Red Bull preduzima korake kako bi osigurao da učesnik Lične informacije su zaštićene. Za dodatne informacije, uključujući i način na koji Učesnik može pristupiti i ispraviti lične podatke koje Red Bull drži u vezi sa Učesnikom ili da podnese žalbu na privatnost, molimo vas da pogledate Pravilnik o privatnosti Red Bull-a ili da kontaktirate Red Bull putem e-pošte na privacy@redbull.com.

U daljem tekstu, termin "lični podaci" opisuje sve podatke koji se čuvaju u vezi sa vašim imenom.

11.2 Organizator može da obrađuje Vaše lične podatke, u okviru Red Bull Grupe ili preko spoljnih procesora podataka koji će obraditi podatke u njegovo ime u skladu sa svim relevantnim propisima o zaštiti podataka.

ZA RUSIJU : Organizator prikuplja vaše lične podatke u svrhu administriranja ove promocije i savetuje vas o proizvodima Red Bull-a i budućim događajima (“Svrha”). Vaši lični podaci će biti zadržani od strane organizatora u skladu sa saveznim zakonom od 27. jula 2006. godine N 152-FZ O OSOBNIM PODACIMA i svim drugim važećim zakonima o privatnosti. Organizator može dati Vaše lične podatke povezanim entitetima Red Bull-a kao što je navedeno u <https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Russia/201807111103/ru/affiliates.html> u odnosu na svrhu, koji se nalaze širom sveta, ali ako Organizator to učini, preduzet će korake kako bi osigurao da su vaši lični podaci pravilno zaštićeni.

11.3 Organizator će, kao opšta politika, da prenosi lične podatke trećim licima bez vašeg izričitog pristanka. Lični podaci se neće prodavati, iznajmljivati ili trgovati. Međutim, u slučajevima kada je Organizator dužan da prenese lične podatke spoljnom obrađivaču podataka u vezi sa promocijom, organizator će prenositi samo onoliko ličnih podataka koliko je potrebno da bi ispunio svoje zadatke navedene u ovim uslovima. U takvim slučajevima, Organizator će zahtevati i osigurati da naši partneri tretiraju sve lične podatke na poverljiv način i u skladu sa svim relevantnim propisima o zaštiti podataka, kao i da izbrišu takve lične podatke odmah nakon što se njihovi specifični zadaci ispune u vezi sa promocijom. Napominjemo da Organizator nema potpunu kontrolu nad ispunjavanjem ove obaveze i da Red Bull ne može biti odgovoran za moguće povrede od strane svojih partnera u meri u kojoj je to zakonski dopušteno.

11.4 Pošto Organizator radi globalno, to može značiti da Organizator može da prenese vaše lične podatke u druge zemlje, uključujući i zemlje van Evropskog ekonomskog prostora, u skladu sa svim relevantnim propisima o zaštiti podataka.

11.5 Lični podaci će se koristiti samo u svrhe u vezi sa ovom promocijom i biće zadržani samo od strane organizatora, njegovih povezanih kompanija i ovlašćenih procesora podataka koliko god je to potrebno da bi se ispunila originalna ili direktno povezana svrha za koju je prikupljena veze sa promocijom. To može uključiti vremenski period nakon zaključenja promocije kako bi se podelile nagrade ili ispunili porezni ili bilo koji drugi pravni upiti.

11.7 Red Bull ne prikuplja svesno informacije od osoba mlađih od 16 godina. [ ZA RUSIJU : 18 godina]

11.8 Od pobednika se može tražiti da učestvuju u promotivnim aktivnostima i Organizator zadržava pravo da koristi imena i adrese pobednika, njihove fotografije i njihove audio i / ili vizuelne snimke u bilo kom publicitetu. Od pobednika se može tražiti da učestvuju u daljem razumnom promotivnom radu.

11.9 Uneseni lični podaci će uvek biti tačni. Trebalo bi da ažurirate svoje podatke kako bi vas Organizator obavestio u slučaju da ste dobili nagradu. Organizator će se postarati da se vaši lični podaci ne koriste ako znamo da nisu tačni.

11.10 Organizator i njegovi izvođači mogu vas kontaktirati putem e-maila, telefona ili na neki drugi način u vezi sa promocijom.

11.11 U svakom trenutku imate mogućnost da zahtevate izmenu i / ili brisanje, u celini ili delimično, takvih ličnih podataka. U takvom slučaju, Organizator će osigurati brisanje takvih podataka što je pre moguće.

11.12 U svakom trenutku imate pravo da zatražite informacije o ličnim podacima koje čuvamo. ZA PERU: možete, u skladu sa važećim lokalnim zakonima, imati pravo da zatražite informacije o lokacijama gde se nalaze baze podataka koje čuvaju vaše lične podatke].

11.13 Možete se obratiti organizatoru u vezi sa pitanjima privatnosti na sledeći način: redbullpaperwings@support.redbull.com

12. ODGOVORNOST I GARANCIJA

12.1 U onoj meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, Organizator, njegovi zaposleni, agenti ili distributeri neće ni u kom slučaju biti odgovorni ili obavezni da nadoknade dobitniku nagrade ili prihvate bilo kakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu, ličnu povredu ili smrt nastalu kao rezultat učešće u promociji, kao i preuzimanje nagrade. Svako ograničenje odgovornosti će biti isključeno za prevaru, namerno nedolično ponašanje ili grubu nepažnju. Vaša zakonska prava nisu ugrožena. ZA AUSTRALIJU : Ništa u ovoj klauzuli ne utiče na Vaša zakonska prava (uključujući Potrošačke garancije prema Prilogu 2 Zakona o konkurenciji i potrošačima 2010).

11.6 Organizator i njegovi ovlašćeni obrađivači podataka će bezbedno obraditi vaše lične podatke i preduzeti odgovarajuće bezbednosne mere da zaštite lične podatke.

12.2 U onoj meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, Organizator i Red Bull Group isključuju svaku odgovornost prema Vama za bilo kakav gubitak prihoda, gubitak profita, gubitak dobre volje, gubitak podataka, gubitak prilike (u svakom slučaju direktan ili indirektan) i sve indirektne ili posledične gubitke ili štete koje ste pretrpeli ili pretrpeli u vezi sa Vašim učešćem u promociji, osim ako takav gubitak proizilazi iz propusta Organizatora ili Red Bull Grupe da ispoštuju svoje ugovorne i zakonske obaveze, u kom slučaju Red Bull i dalje ograničava svoje odgovornost za gore navedene situacije, ali samo u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon.

12.3 Organizator i Red Bull Group neće biti odgovorni za: zakasnele, izgubljene, odložene, oštećene, pogrešno usmerene, nepotpune, nečitljive ili nerazumljive unose; kvarovi, kašnjenja ili poteškoće u vezi sa telefonskim, elektronskim, hardverskim ili softverskim programom, mrežom, internetom ili kompjuterom; greške u prenosu; isporuke obaveštenja o pokušaju, ali nisu primljene; bilo koji gubitak koji pretrpi bilo ko ko uđe ili pokuša da uđe i / ili učestvuje u promociji, bez obzira da li je unos izgubljen, nije podnet, pogrešno obrađen ili ne pobeđuje.

12.4 Ne postoji zakonsko pravo na učešće u ovoj promociji. Organizator nije odgovoran ako iz bilo kog razloga ne možete učestvovati u promociji.

12.5 Organizator nije odgovoran ako se povredite prilikom obavljanja radnji u vezi sa ovom promocijom. Vi izjavljujete da nemate nikakvih uslova i da na njih ne utiču okolnosti koje bi vas sprečile da bezbedno učestvujete u promociji ili biste predstavljali rizik za druge u vašem radu. Takođe se slažete da niste iz nekog drugog razloga zabranjeni da učestvujete u promociji.

12.6 Ni u kom slučaju Organizator i Red Bull Group neće biti odgovorni za bilo kakav neuspeh ili kašnjenje u izvršavanju svojih obaveza po ovim Uslovima koje proizlaze ili su uzrokovane, direktno ili indirektno, okolnostima ili silama izvan njegove razumne kontrole, uključujući ali ne ograničavajući se na štrajkove, prekide u radu, nesreće ili Božja dela, i prekide, gubitke ili kvarove komunalnih usluga, komunikacija ili računalnih (softverskih ili hardverskih) usluga, kada te okolnosti predstavljaju višu silu kako je definisano u važećem lokalnom zakonu.

12.7 U najvećoj mogućoj meri koja je dozvoljena zakonom, uslovi, garancije ili drugi uslovi se ne primenjuju na promociju i svi besplatni proizvodi se dodeljuju "kao što jeste" i bez bilo kakve garancije, izričite ili podrazumevane (uključujući, bez ograničenja, bilo koju implicitnu garanciju zadovoljavajući kvalitet ili podobnost za određenu svrhu). ZA AUSTRALIJU : Nisu ugrožena zakonska prava učesnika (uključujući garancije potrošača prema Prilogu 2 Zakona o zaštiti konkurencije i potrošača 2010).

12.8 Organizator isključuje svaku odgovornost i / ili odgovornost u slučaju da učešće / dodela nagrade zahteva odobrenje Guardiana. To je isključivo vaša odgovornost.

13. GENERAL

13.1 Ako se bilo koja odredba ovih Uslova smatra nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom, valjanost, zakonitost i izvršnost preostalih odredbi ovih Uslova neće ni na koji način biti ugrožena ili narušena.

13.2 Ovi Uslovi će se regulisati i tumačiti u skladu sa zakonima Austrije, a strane se podvrgavaju neisključivoj nadležnosti sudova Bečkog Unutrašnjeg Grada. ZA JAPAN : Ovi uslovi će se regulisati i tumačiti u skladu sa zakonima Japana, a strane se ne pridržavaju isključive nadležnosti Okružnog suda u Tokiju. ZA RUSIJU : Ovi uslovi se uređuju i tumače u skladu sa zakonima Ruske Federacije. Svi sporovi koji proizlaze iz ili u vezi sa ovim Uslovima treba prvo pokušati da se reše mirnim putem. U suprotnom, sporove rešavaju sudovi nadležni za adresu organizatora.

13.3 Najnovija verzija Uslova će biti dostupna na veb stranici Organizatora.

13.4 Za opšta pitanja koja proističu iz ovih Uslova i / ili u vezi sa ovom promocijom, molimo vas da kontaktirate redbullpaperwings@support.redbull.com.

[ ZA ČILE : ovi rokovi i uslovi podneseni su pred notarima iz Santjaga.]

Poslednja promena December, 2018

UPDATE YOUR BROWSER TO VIEW THE WEBSITE CORRECTLY

Please download the latest version to ensure you can use the site correctly.

×

ONE MOMENT PLEASE...