Pogoji

RED BULL PAPER WINGS

NAKUP NI POTREBEN. NAKUP NE BO IZBOLJŠAL VAŠE MOŽNOSTI ZMAGE

BODITE PREVIDNI IN UPORABITE ZDRAVO PAMET PRI UDELEŽBI NA DOGODKU. UPOŠTEVAJTE IN ZAGOTAVLJAJTE VARNOST SEBE IN DRUGIH. NE MOTITE ALI POŠKODUJTE TUJE POSESTI.

S prijavo in udeležbo na tem Dogodku se strinjate (“vi”) s temi Pogoji udeležbe (“Pogoji”) in potrjujete, da izpolnjujete vse spodaj naštete zahteve. Ta Dogodek je predmet teh Pogojev in vseh veljavnih zakonov in predpisov.

Ta Dogodek je oblikovan kot igra veščin. Udeležba je povsem brezplačna in urejajo jo ti Pogoji udeležbe (ki se občasno spreminjajo) in vsi veljavni mednarodni, federativni, državni, deželni, lokalni in regionalni zakoni in drugi predpisi.

1. ORGANIZATOR

1.1 Ta Dogodek vodi Red Bull GmbH s sedežem na naslovu Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Avstrija, kakor tudi njegove odvisne družbe, agencije in ponudniki storitev (“Organizator”), vključno, a ne omejeno na družbe Red Bull Taiwan Inc, Red Bull Australia Pty Ltd (ABN 67 085 840 259) s sedežem na naslovu Level 1, 55 Doody Street, Alexandria NSW 2015 in Red Bull Japonska s sedežem na naslovu Hulic Aoyama No. 2 Building, 1-3-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokio, Japonska 150-0002.

1.2 Če ta dogodek poteka prek ene ali več platform tretjih oseb, Dogodek ni povezan s platformo/platformami tretje osebe in ni organiziran, potrjen, upravljan s strani ali na kakršen koli način povezan s platformo/platformami tretje osebe. Vaša uporaba na platform(ah) tretje osebe je predmet pogojev take spletne strani. Organizator se odpoveduje vsej odgovornosti v primeru, da ne upoštevate pogojev platforme/platform tretje osebe.

2. MERILA USTREZNOSTI

2.1 Za namen pristopa k temu Dogodku in upravičenosti do nagrade potrjujete, da vi (“udeleženec”, “kandidat” ali “vi”) izpolnjujete sledeča merila ustreznosti.

2.2 Potrjujete, da ste fizična oseba in imate v času prijave 18 let ali več. Osebam, mlajšim od 18 let ni dovoljeno sodelovati pri tem Dogodku oziroma kako drugače podati osebnih podatkov (vsi podatki, ki se nanašajo na vas, kot npr. vaši kontaktni podatki, odzivi na Dogodek in fotografije) Organizatorju. Vaše osebne podatke nam podate prostovoljno, vendar se Dogodka ne boste mogli udeležiti, če nam ne boste podali zahtevanih osebnih podatkov.

2.3 Če ste v državi, kjer prebivate, mladoletnik, se lahko Dogodka udeležite pod aktivnim nadzorom starša, zakonitega zakonitega zastopnika ali druge odgovorne odrasle osebe (skupaj „zastopnik“), ki je prebrala in soglaša s temi Pogoji v vašem imenu. Organizator izključuje odgovornost in/ali obveznost v primeru, da udeležba/podelitev nagrade zahteva soglasje zastopnika. To je izključno vaša odgovornost.

2.4 Ni vam dovoljeno sodleovati, če je vaše prebivališče zunaj držav, navedenih na www.redbullpaperwings.com („spletna stran“). Prosimo, upoštevajte, da Organizator ni odgovoren v primeru, da udeležencem sodelovanje na tem Dogodku ni zakonsko dovoljeno zaradi državnih ali lokalnih zakonov.

2.5 Organizator ni odgovoren v primeru, da udeleženec ni fizično ali duševno sposoben izvesti eno ali vse opisane naloge; ne obstaja nobena zakonska pravica do udeležbe na tem Dogodku. Organizator ni odgovoren v primeru, da se udeleženec pokškoduje med izvajanjem dejanj v zvezi s tem Dogodkom.

2.6 Direktorjem, uradnikom in zaposlenim pri Organizatorju, kateri koli njegovi pridruženi družbi, odvisni družbi, predstavnikih, družbah, vključenih v razvoj ali izvedbo Dogodka, strokovnih svetovalcih, tretjih ponudnikih storitev oziroma oglaševalskih in promocijskih agencijah, vključenih v ta Dogodek, ter njihovim ožjim družinskim članom in tistim, ki živijo v istem gospodinjstvu teh oseb (naj bodo v sorodu ali ne) ni dovoljeno sodelovati ali osvojiti katero od nagrad tega Dogodka. Organizator bo preveril te pogoje na podlagi svoje podatkovne baze v času izbora.

2.7 Dovoljeno je, da se prijavite na več kot eno kategorijo na posamezni lokaciji, vendar vam ni dovoljeno osvojiti več kot ene državne nagrade ali globalne nagrade na tem Dogodku. Alternativni zmagovalec bo določen v primeru, da sodelujete in zmagate v več kot eni kategoriji. Dalje, udeležba je dovoljena samo fizičnim osebam.

2.8 Organizator si pridržuje pravico, da preveri e-mail naslov, ki ga je prijavitelj podal organizatorju, in da po lastni presoji kadar koli zahteva dokazilo o starosti, identiteti in/ali drugih navedenih podatkih. V primeru spora se bodo prijave z neveljavnim e-mail naslovom ali netočnimi podatki v zvezi s starostjo ali prebivališčem prijavitelja štele za neustrezne.

2.9 Organizator ne bo sprejel prijav, ki: (a) jih samodejno ustvari računalnik; (b) jih izpolnijo tretje osebe (v vašem imenu) oziroma gre za množično pošiljanje e-pošte; (c) nečitljive, spremenjene, popravljene, ponarejene ali kako drugače spremenjene; (d) nepopolne ali (e) zmagovalne prijave drugih tekmovanja. Organizator si pridružuje pravico, da po lastni presoji kadar koli preveri e-mail naslov, ki ste ga podali, vključno, kjer ustreza, z vsemi soglasji zastopnikov, zahteva dokazilo o starosti, identiteti in/alidrugih podanih podatkih. V primeru spora se bodo prijave z neveljavnim e-mail naslovom ali netočnimi podatki v zvezi s starostjo ali prebivališčem prijavitelja štele za neustrezne. Na ta Dogodek se ne smete prijaviti z uporabo več e-mail naslovov ali računov za družbena omrežja. Če postane očitno, da ste uporabili več e-mail naslovov ali računov za družbena omrežja, da bi se izognili temu pravilu, bodo vaše prijave diskvalificirane.

3 ČAS DOGODKA
3.1 Ta Dogodek se prične na različne datume, odvisno od posamezne države (podrobnosti najdete na spletni strani) in se konča (po vsem svetu) v ponedeljek, 19. maja 2019 ob 09:00 CET.

3.2 Prosimo, upoštevajte, da bo Organizator v času Dogodka na spletni strani zagotovil dodatna navodila glede postopka udeležbe. Prijave, ki ne bodo v skladu z objavljenim časovnim razporedom in temi navodili, ne bodo upoštevane in ne bodo upravičene do ničesar na podlagi teh Pogojev.

3.3 Na Red Bull Paper Wings se lahko prijavite na več načinov:

3.3.1 Udeležite se/igrate spletno igro Red Bull Paper Wings;
3.3.2 Udeležite se kvalifikacij v kategoriji najdaljša razdalja/ Udeležite se kvalifikacij v kategoriji najdaljši čas letenja;
3.3.3 Naložite video z izzivom akrobatskega letenja na Instagram z dano kombinacijo hashtagov.

3.4 V času Dogodka bodo sledeče faze, pri čemer bodo točni datumi in trajanje posameznih faz odvisni od države (več informacij najdete na spletni strani):

3.4.1 faza državnih kvalifikacij;
3.4.2 faza svetovnega finala.

Fazi Dogodka lahko Organizator spremeni in Organizator bo take spremembe objavil na spletni strani.

3.5 Organizator se obvezuje, da bo na vse primerne načine ohranjal ustrezno storitev strojne in programske opreme za ta Dogodek in da ne bo odgovarjal za: pozne, izgubljene, zapoznele, poškodovane, napačno naslovljene, nepopolne, nečitljive ali nerazumljive prijave; napake, nedelovanje ali težave v zvezi s telefonom, elektroniko, strojno opremo ali programsko opremo, omrežjem, internetom ali računalnikom; napake pri prenosu; obvestila o nagradah, ki so bila poslana, a niso bila prejeta; izgubo, ki jo utrpi kdorkoli, ki sodeluje ali skuša sodelovati na Dogodku, naj bo prijava izgubljena, neoddana, napačno obdelana oziroma ne zmaga.
3.6 Če ste diskvalificirani, Organizator ni obvezan tega objaviti. Organizator se prav tako obvezuje, da bo zagotavljal transparentnost in ustrezno beležil postopek izbire, da bo rezultate moč preveriti. Pozne, nečitljive, nepopolne, poškodovane ali nepoštene prijave ne bodo sprejete. Organizator ne prevzema odgovornosti za izgubljene prijave in dokaz o oddaji ne bo sprejet kot dokaz o prejemu. Prijav ni mogoče preklicati.

3.7 V primeru izenačenja v vsaki kategoriji, se sklicujte na Pravilnik vaše države.

4. IGRA RED BULL PAPER WINGS

4.1 Za vstop v tekmovanje morate prenesti aplikacijo Red Bull Paper Wings in slediti denim navodilom korak za korakom, vključno s podajo podatkov, ki so potrebni za registracijo (npr. ime, starost, spol, univerza, država in e-mail naslov). Igro vam je dovoljeno igrati tolikokrat, kot želite. Vaša naprava mora ustrezati vsem sistemskim zahtevam. Igralci zbirajo točke za uspešno dokončanje večine stopenj iger v najkrajšem možnem času. Igralec z največ zbranimi točkami (globalni zmagovalec) je upravičen do globalne nagrade (opredeljeno spodaj), kot je navedeno v točki 7.3. V primeru izenačenja se igra dodatna igra. Celotni pogoji in navodila za igranje se nahajajo na spletni strani. Podrobnosti o rezultatu posameznega igralca bodo prikazani na globalni lestvici na spletni strani. Globalni zmagovalec igre bo objavljen 15. maja 2019. Organizator bo globalnega zmagovalca kontaktiral prek e-mail pošte.

5. FAZA DRŽAVNIH KVALIFIKACIJ

5.1 Obstajajo trije načini prijave na državne kvalifikacije (podrobnosti spodaj), in sicer se prijavitelj na tekmovanje lahko prijavi:

5.1.1 Udeležba kvalifikacij v kategoriji najdaljša razdalja;
5.1.2 Udeležba kvalifikacij v kategoriji najdaljši čas letenja;
5.1.3 Naložitev video posnetka za kategorijo akrobatski let na Instagram.

5.2 Udeležba kvalifikacij v kategoriji ‘Najdaljša razdalja' ali kategoriji ‘Najdaljši čas letenja'

5.2.1 Obsega serijo dogodkov, ki se imenujejo kvalifikacije (“kvalifikacijski dogodek') in ki bodo potekale na posamezni univerzi (“lokacija kvalifikacijskega dogodka”), kot je navedeno na spletni strani. Udeleženci morajo papirnato letalo vreči v vsaj eni kategoriji kvalifikacijskega dogodka (“kategorija”): najdaljša razdalja ali najdaljši čas letenja. Več informacij najdete na spletni strani. Obdobje prijave/udeležbe za kvalifikacije v kategoriji najdaljša razdalja ali najdaljši čas letenja se prične 7. januarja 2019 ob 12:00:00 UTC+1 in konča 3. maja 2019 ob 09:00:00 UTC+1 (vključno) oziroma za tiste države, ki potrebujejo vizum za potovanje do Salzburga, Avstrije, se konča 12. aprila 2019 ob 09:00:00 UTC+1 (vključno).

5.2.2 Če ste upravičeni do udeležbe glede na Poglavje 2 zgoraj, se boste lahko prijavili na spletni strani ali na licu mesta posamezne lokacije kvalifikacijskega dogodka. Če se prijavite na spletni strani, morate najprej izbrati vašo državo prebivanja. Nato se boste morali prijaviti s sledečimi podatki: ime in priimek, e-mail naslov, telefonska številka in domači naslov ter kategorija, v kateri želite tekmovati. Če se prijavite na licu mesta posamezne lokacije kvalifikacijskega dogodka, boste morali podati enake podatke.

5.2.3 Za podrobna navodila in zahteve posameznega kvalifikacijskega dogodka in postopka na licu mesta zadevnega kvalifikacijskega dogodka in kategorije glejte Pravilnik (“Pravilnik”) in spremljajte novice v razdelku vaše države na spletni strani. Vsaka kršitev Pravilnika ali teh Pogojev lahko po lastni presoji Organizatorja vodi do diskvalifikacije iz Dogodka brez zahtevka po vračilu kakršnih koli nastalih stroškov.

5.2.4 Države, ki organizirajo samo kvalifikacijski dogodek: Ko se konča posamezni kvalifikacijski dogodek na posamezni lokaciji kvalifikacijskega dogodka, bo Organizator s pomočjo lestvice s točkovalnim sistemom določil zmagovalca kvalifikacij posamezne kategorije od vseh lokacij kvalifikacijskega dogodka te države (“državi zmagovalec”) v skladu s pogoji in Pravilnikom. Po en državni zmagovalec na posamezno kategorijo bo prejel državno nagrado (opredeljeno spodaj), kot je navedeno v točki 7.1. Ta dva državna zmagovalca bosta objavljena na spletni strani.

5.2.5 Države, ki organizirajo kvalifikacijski dogodek in državni dogodek: Ko se konča posamezni kvalifikacijski dogodek in je določen po en zmagovalec kvalifikacij, v skladu s točko 5.2.4, na kategorijo za vsako lokacijo kvalifikacijskega dogodka, se lahko Organizator po lastni presoji odloči, da bo organiziral državni dogodek (“državni dogodek”) v izbranih državah (več informacij v Pravilniku). Tu bosta najboljša dva zmagovalca kvalifikacij z vsakega kvalifikacijskega dogodka tekmovala v isti kategoriji, v kateri sta tekmovala in zmagala na kvalifikacijskem dogodku. Organizator bo nato s pomočjo lestvice s točkovalnim sistemom (tj. najdaljši čas letenja in najdaljša razdalja) določil državnega zmagovalca posamezne kategorije (“državni zmagovalec”). Po en državni zmagovalec na posamezno kategorijo bo prejel državno nagrado (opredeljeno spodaj), kot je navedeno v točki 7.1. Več informacij najdete na spletni strani.

5.2.6 Organizator bo državne zmagovalce, ki prejmejo državno nagrado (podrobnosti spodaj v poglavju 7), objavil na državnem dogodku. Rezultati in ime posameznega državnega zmagovalca bodo objavljeni tudi na spletni strani.

5.3 Udeležba v kategoriji ‘Akrobatski let' z naložitvijo video posnetka o akrobatskem izzivu na Instagram

5.3.1 Na Instagram morate naložiti in poslati neobdelan video posnetek dolžine 60 sekund, ki prikazuje vaše veščine akrobatskega letenja za kategorijo akrobatsko letenje (“poslana vsebina”), kot je opisano na spletni strani. Poslano vsebino morate naložiti na Instagram, vključno z @redbull in #redbullpaperwings. Vaš Instagram račun ne sme biti nastavljen na zasebno. Obdobje prijave za kategorijo akrobatski let se prične 7. januarja 2019 ob 12:00:00 UTC+1 in konča 3. maja 2019 ob 09:00:00 UTC+1 (vključno) oziroma za države, ki potrebujejo vizum za potovanje v Salzburg, Avstrijo, se konča 12. aprila 2019 ob 09:00:00 UTC+1 (vključno).

5.3.2 Velikost in/ali dolžina vaše poslane vsebine ne sme presegati navedenega na prijavni platformi. Lastiti si morate avtorske pravice poslane vsebine. Poslana vsebina mora biti vaše lastno delo in ne sme (a) biti kopirana; (b) vsebovati materialov tretjih oseb; (c) vsebovati vsebine, za katero nimate dovoljenja uporabe; (d) biti žaljiva, brezokusna, obrekljiva, nevarna, obscena, neustrezna; (e) kršiti pravic tretjih oseb (npr. v poslani vsebini nastopajo prepoznavne osebe) oziroma odražati politične izjave; in/ali (f) kršiti kateri koli veljavni zakon.

5.3.3 Ni omejitve glede števila prijav na prijavitelja, ki jih lahko odda.

5.3.4 Organizator bo poslano vsebino, ki ustreza kriterijem, opredeljenim v teh pogojih glede na sodelujočo državo, naložil na spletno stran, da bi člani javnosti glasovali za najboljšo poslano vsebino (“javno glasovanje”), Javno glasovanje se bo pričelo na različen datum, odvisno od posamezne države (podrobnosti najdete na spletni strani), in končalo (po vsem svetu) 3. maja 2019 ob 09:00 CET.

5.3.5 Javnost lahko v okviru postopka javnega glasovanja večkrat glasuje za najboljšo poslano vsebino, ki najbolje ustreza kriterijem izbire glede (i) sestave (tehnične) papirnatega letala, (ii) kreativnosti nastopa in video posnetka (umetnost, oblika) ter (iii) samega letenja. Množično ali samodejno glasovanje ni dovoljeno, kakor tudi ne poslano z makro in podobnim. Javno glasovanje bo določilo najboljše tri poslane vsebine za vsako sodelujočo državo. Izbor finalistov temelji zgolj na veščinah.

5.3.6 Organizator bo nato skupaj z neodvisnim in primerno usposobljenim sodnikom ali podobno osebo (“sodniki”) določil po enega državnega zmagovalca na sodelujočo državo (“državni zmagovalec”) za državno nagrado glede na merila za izbor, opredeljena v poglavju 5.3.5.

5.3.7 Odločitev sodnikov je končna in ne bo predmet korespondence ali diskusije. Zaradi pričakovanega velikega števila prijav ni mogoče podati posameznega povratnega mnenja.

5.3.9 Organizator bo vsakega državnega zmagovalca kontaktiral z zasebnim sporočilom na Instagramu in ga obvestil, da je osvojil državno nagrado, podrobnosti pa se nahajajo v poglavju 7. Rezultati in ime posameznega finalist glasovalne faze bodo objavljeni na spletni strani.

6. FAZA SVETOVNEGA FINALA

6.1 V fazi svetovnega finala bodo vsi državni zmagovalci iz vsake države, ki je organizirala državne kvalifikacije (“državni zmagovalec/zmagovalci”) povabljeni, da se udeležijo in tekmujejo na svetovnem finalu Red Bull Paper Wings v Salzburgu, Avstriji, 17. in 18. maja 2019 (“svetovni finale”).

6.2 Na svetovnem finalu bodo veljala enaka pravila, kot so navedena v Pravilniku, in tudi kategorije bodo enake.

6.3 Organizator ne bo odgovarjal v primeru, dab o svetovni finale odpovedan ali prestavljen. Vendar bo v takem primeru Organizator po svojih najboljših močeh organiziral drug finale podobnega obsega.

6.4 Na svetovnem finalu si Organizator pridržuje pravico, da podeli globalno nagrado zmagovalcu posamezne kategorije, za najdaljšo razdalji, najdaljši čas letenja in najboljši akrobatski let (“globalni zmagovalci kategorije”), kot je navedeno v točki 7.2.

7. NAGRADE

Državne nagrade

7.1 Vsak od državnih zmagovalcev vsake države, ki organizira kvalifikacije, bo prejel eno državno nagrado (“državna nagrada”), in sicer povratni prevoz od prebivališča posameznega tekmovalca (oziroma bližnje lokacije, ko jo določi Organizator) do Salzburga, Avstrije, s prihodom 16. maja 2019 in nazaj do njihove prvotne lokacije z odhodom iz Salzburga dne 19. maja 2019. Vsi prevozi od in do letališča so vključeni. Nagrada vključuje tudi namestitev in prehrano za obdobje 16.-19. maj 2019. Namestitev bo določil Organizator in lahko vključuj hotele s 3 ali več zvezdicami. Skupna vrednost državne nagrade bo odvisna od mesta prebivanja posameznega državnega zmagovalca. Skupna vrednost posamezne državne nagrade ne bo presegala 3.500 EUR na osebo (pred obdavčitvijo).

Globalne nagrade

7.2 Trije globalni zmagovalci posamezne kategorije (izbrani v skladu s točko 6.4) bodo poleg globalnega zmagovalca igre Red Bull Paper Wings (skupaj globalni zmagovalci) prejeli po eno globalno nagrado, in sicer povratni prevoz za globalne zmagovalce in povratni prevoz za spremljevalca globalnih zmagovalcev od prebivališča posameznega tekmovalca (ali bližnje lokacije, ki jo določi Organizator) do dogodka Red Bull Air Race v Budimpešti leta 2019 ter nazaj do njihove prvotne lokacije. Vsi prevozi do in od letališča do vključeni. Nagrada vključuje tudi namestitev in prehrano. Namestitev bo določil Organizator in lahko vključuje hotel s 3 ali več zvezdicami. Skupna vrednost globalne nagrade bo odvisna od mesta prebivanja globalnih zmagovalcev. Skupna vrednost posamezne globalne nagrade ne bo presegala 5.500 EUR na osebo (pred obdavčitvijo).

7.3 Vsi potovalni aranžmaji za nagrade, opredeljene v točki 7.1, morajo biti organizirani prek Organizatorjevega agenta, skupaj s skupino Red Bull. Morebitni drugi stroški in odhodki, povezani s sprejemom nagrade in uporabe, ki morda niso natančno opredeljeni v teh pogojih (npr. strošek varnosti, napitnine, stroški prtljage, prehrana in dodaten prevoz ter postranski stroški), so odgovornost dobitnikov nagrad. Vsi drugi stroški in izdatki, povezani s sprejemom nagrade in uporabe, kot npr. strošek varnosti, napitnine, stroški prtljage, prigrizki, pijača in postranski stroški, so odgovornost prejemnika/prejemnikov nagrad (in spremljevalcev prejemnikov nagrad). Namesto letalskega prevoza je lahko zagotovljen kopenski prevoz, če prejemnik nagrade prebiva znotraj majhnega radija destinacije, in za razliko v ceni ne bo kompenzacije ali nadomestila. Organizator ne jamči glede varnosti v Salzburgu ali na drugi lokaciji, katero si globalni zmagovalci izberejo za potovanje.

7.4 Dobitniki nagrad morajo posedovati in pred odhodom predložiti veljaven potovalni dokument (npr. potni list, osebno izkaznico, drug sprejemljiv identifikacijski dokument, ki ga je izdala vlada) in prejemnik nagrade bo v celoti odgovoren za to obveznost, predvsem v zvezi z zahtevanimi potovalnimi vizumi za Avstrijo (in/ali drugo državo, ki bo potrebna zaradi povezovalnih letov). Vsak dobitnik nagrade mora podpisati izjavo o oprostitvi odgovornosti/dovoljenju objave in morebitne druge dokumente, ki jih tekmovalec prejme pred pričektom dogodka in/ali potovanja. Ko so letalske vozovnice ali vozovnice za vlak enkrat natisnjene, niso več dovoljene spremembe s strani dobitnikov nagrad. Organizator bo po lastni presoji določil letalsko družbo, letališče, čas leta in hotele. Morda obstajajo omejitve in pogoji glede potovanja in namestitve. Potovalno zavarovanje in poraba denarja sta izključno v odgovornosti prejemnika nagrade. Organizator ne bo nadomestil morebitnih izgubljenih, poškodovanih ali ukradenih vozovnic ali potovalnih vavčerjev.

7.5 Dobitniki nagrad in, če ustreza, njihovi spremljevalci, bodo prav tako potrebovali (in bili odgovorni za strošek pridobivanja) veljaven potni list in/ali veljavni potovalni document z vsaj 6-mesečno veljavnostjo in morebitne zahtevane vizume.

7.6 Kot to dopušča zakon, si Organizator pridržuje pravico do zamenjave katere koli ali vseh nagrad z nagradami enake ali večje vrednosti.

7.7 Prosimo, upoštevajte, da nobeni potni stroški ali drugi stroški ne bodo povrnjeni za sodelovanje na tem Dogodku, razen tistih, ki so izrecno navedeni v teh Pogojih. Na voljo ne bo denarnih nadomestil in nagrade so neprenosljive in nepovratne in nobena treja oseba jih ne more uveljavljati v vašem imenu.

7.8 Do obsega, kot to dopušča veljavna lokalna zakonodaja, bodo vse nagrade podeljene take, kot so, in brez kakršnega koli jamstva, naj bo implicitno ali eksplicitno (vključno, brez omejitev, implicitno jamstvo zadovoljive kakovosti ali ustreznosti za določen namen). DRŽAVNI, DEŽELNI, LOKALNI DAVKI, VKLJUČNO Z DDV, KI SO POVEZANI S PREJEMOM ALI UPORABO KATERE OD NAGRAD, SO V IZKLJUČNI ODGOVORNOSTI ZMAGOVALCA.

7.9 V primeru, da državni zmagovalec ne prevzame svoje nagrade v roku enega tedna od prejema obvestila prek e-pošte in/ali telefona, oziroma v primeru, da državni zmagovalec zapusti fazo državnih kvalifikacij, se on/ona odpove svoji nagradi in Organizator si pridržuje pravico, da določi alternativnega zmagovalca na podlagi naslednjega najbolje ocenjenega nastopa.

7.10 Kontaktni podatki, ki ste jih podali s prijavo na Dogodek, bodo uporabljeni za obveščanje o nagradah, do katerih ste upravičeni, zato zagotovite, da so ti podatki ažurni in točni. Seznam prejemnikov nagrad je lahko objavljen na spletni strani. Če ste prejemnik nagrade, se strinjate, da Organizator objavi vaše podatke, npr. ime, priimek, vzdevek, v skladu z zgoraj navedenim.

7.11 Dogodek bo potekal po lastni presoji Organizatorja. Organizatorjeva odločitev v zvezi z vsemi zadevami v povezavi z dogodkom je končna in ne bo predmet diskusije.

7.12 Prejemnik nagrade bo odgovoren za vse davke (vključno z obrestmi in kaznimi), ki zapadejo v plačilo pristojnim davčnim organom v zvezi z osvojeno denarno nagrado.

7.13 Če nagrado prejme mladoletnik in če prevzem/uporaba te nagrade zahteva soglasje skrbnika, je Organizator upravičen, da določi alternativnega zmagovalca, če tako soglasje ni podano. Niti tekmovalec niti skrbnik nimata pravic ali zahtevkov v zvezi z odločitvijo Organizatorja.


8. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO SPREMEMBE POGOJEV IN DO DISKVALIFIKACIJE

8.1 Organizator si pridržuje pravico do občasnih spremembe pravil in pogojev tega Dogodka in takšne spremembe bodo objavljene na spletni strani.

8.2 Kot to dopušča zakon in brez vplivanja na vaše zakonske pravice, če je Dogodek po Organizatorjevem mnenju ogrožen zaradi dogodka zunaj Organizatorjevega nadzora, si Organizator pridržuje pravico, da popravi, prekine, spremeni ali podaljša Dogodek brez odgovornosti in obveznosti za kateri koli znesek ali katero koli izgubo ali poškodbo, ki bi nastala pri vas ali tretji osebi (neposredno ali posredno). Redno morate preverjati spletno stran za morebitne spremembe, ki veljajo od dneva, ko so objavljene.

8.3 Kadarkoli v času trajanja Dogodka si Organizator pridržuje pravico, da po lastni presoji diskvalificira in iz Dogodka odstrani tekmovalca zaradi neupoštevanja teh Pogojev (vključno, a ne omejeno na to, da Organizator meni, da je bil tekmovalec vključen v goljufanje, ter na splošno v primeru kršitev določb v točki 8 teh Pogojev) oziroma, kjer je to ustrezno, zaradi drugih vrst nezakonitega ali neustreznega vedenja. V primeru, da je diskvalificiran zmagovalni kandidat, bo nagrada preklicana in/ali dodeljena alternativnemu zmagovalcu na podlagi naslednjega najboljše ocenjenega nastopa.

9. POŠTENA IGRA

9.1 Potrjujete, da so osebni podatki, ki ste jih vnesli v zvezi z Dogodkom, točni in ažurni.

9.2 Jamčite in potrjujete, da ste sami nastopili ali se kako drugače udeležili Dogodka, da bi ustrezali merilom, opredeljenim v točkah 3 in 4 teh Pogojev, ki so povezani z vašo prijavo oziroma vašo stvaritvijo materialov, kot so vsebine uporabnikov, opredeljene v teh Pogojih, in da niste uporabljali prepovedanih pripomočkov, kot so avtomatični roboti, skripte, storitve ali druge oblike manipulacije. S prijavo na ta Dogodek vsi kandidati jamčijo in potrjujejo, da so njihove prijave povsem njihove, originalne stvaritve, in da njihove prijave ne posegajo v ali kršijo pravic tretjih oseb, vključno a ne omejeno na avtorske pravice, blagovne znamke in/ali pravice do obveščanja/zasebnosti. Če Dogodek poteka prek ene ali več platform tretjih oseb, jamčite in potrjujete, da vaša prijava ne posega v Pogoje platform tretjih oseb.

9.3 Potrjujete in prevzemate odgovornost, da vaša prijava ne:

- vsebuje imena blagovnih znamk, razen (i) tistih, ki so Organizatorjeva in za katera imate omejeno pravico do uporabe za sam namen ustvarjanja in nalaganja vaše prijave, in/ali (ii) tistih, ki jih imate v lasti in za katere boste Organizatorju pravico do uporabe dodelili brez licenčnin, nepreklicno, stalno in ne-ekskluzivno oziroma imate zanje pravico do uporabe in boste Organizatorju dodelili podpravico do uporabo brez licenčnin, nepreklicno, stalno in ne-ekskluzivno v povezavi z vašo prijavo;
- vsebuje avtorskega materiala, ki ga niste ustvarili vi, razen materiala, za katerega posedujete potrebne pravice, soglasja in dovoljenja za uporabo in za katerega Organizatorju dodelite podpravico brez licenčnin, nepreklicno, stalno in ne-ekskluzivno v povezavi z vašo prijavo;
- vsebuje materiala, ki je neustrezen, nespodoben, obscen, sovražen, mučilen, klevetniški ali žaljiv;
- vsebuje materiala, ki je nezakonit, krši oziroma nasprotuje zakonom ali predpisom katere koli zakonodaje, v kateri je bila prijava narejena.

9.4 V primeru kršitve točk 9.2. in/ali 9.3. zgoraj boste branili in poravnali škodo Organizatorju zaradi morebitnih tožb kršitev s strani tretjih oseb.

10. ZAGOTAVLJANJE PRAVIC

10.1 Organizatorju lahko pošljete materiala, kjer ustreza, v povezavi s tem dogodkom (skupaj “prijavni materiali”). Prijavni materiali lahko vključujejo vaš (ali od kogar koli drugega) glas, podobo, fotografijo, izjavo, biografske podatke, nastope, ime in podobnost in drugo vsebino, ki jo ustvari uporabnik.

10.2 V zameno za vašo udeležbo na tem Dogodku in priložnost, da osvojite nagrado, boste Organizatorju dodelili vse pravice, kot so opredeljene v veljavnem zakonu, v zvezi s prijavnim materialom, v najširšem možnem pomenu, in Organizator lahko uporabi vse javne in zasebne instrumente, ki so potrebni v tan amen, kar je ključen pogoj za vaše sodelovanje na tem Dogodku. Do obsega, v katerem pravice niso dodeljive, Organizatorju zagotavljate globalne, neomejene, ekskluzivne, prenosljive pravice brez licenčnin za uporabo prijavnih materialov za namene tega Dogodka, vključno, a ne omejeno na objavo na kateri koli in vseh Organizatorjevih, in tistih od njegovih odvisnih družb, spletnih straneh, vključno z družbenimi omrežji. Organizator ne jamči zaupnosti v zvezi s prijavnimi materiali. Glede na katero koli licence, ki jo tukaj zagotovite, je vsak in vsi prijavni materiali, ki jih naložite, hranite, prenesete, oddate, izmenjate ali date na voljo na spletni strani, ustvarjen, v lasti in nadzoru izključno vas in ne Organizatorja. Zgolj vaša odgovornost je, da spremljate in varujete vse pravice intelektualne lastnine, ki jih imate v zvezi z vašimi prijavnimi materiali, in Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za to. Izrecno potrjujete, da imate vi in vsaka oseba, ki se pojavi v vaših prijavnih materialih, pravico zavrniti uporabo prijavnih materialov za tržne materiale.

10.3 Potrjujete in jamčite, da so bili odstopi vseh potrebnih pravic, dovoljenj in moralnih pravic (v najširšem smislu, kot ga dopuščajo veljavni zakoni) primerno in učinkovito pridobljeni od nastopajočega, predstavnika, darovalca ali druge osebe, vključene v prijavno vsebino ali pravice, storitve ali prostore v povezavi z njo.

10.4 Kot to dopušča lokalna zakonodaja, se od prejemnika nagrade lahko zahteva, da se udeleži promocijske dejavnosti, in Organizator si pridržuje pravico, da uporabi imena in naslove prejemnikov nagrad, njihove fotografije ter avdio/video posnetke njih v katerem koli promocijskem materialu, kot se s tem strinjajo prejemniki nagrad. Organizator bo zaprosil za dovoljenje prejemnikov nagrad, če bo potrebno, in boo d njih morda zahteval, da podpišejo dodatne pravne omejitve odgovornosti in sporazume za uporabo prijavnega materiala. Izrecno potrjujete, da imate vi in vse osebe, ki se pojavljajo v vaših prijavnih materialih, pravico, da zavrnete uporabo prijavnih materialov za tržni material.
.

11. ZBIRANJE INFORMACIJ IN VARSTVO PODATKOV

V spodnjem besedilu izraz “osebni podatki” označuje vse podatke, ki so hranjeni v zvezi z vašim imenom.

11.2 Organizator lahko obdela vaše osebne podatke sam, znotraj skupine Red Bull ali prek zunanjih obdelovalcev podatkov, ki bodo podatke obdelali v njegovem imenu v skladu z vsemi veljavnimi predpisi o varstvu podatkov.

11.3 Organizator v okviru splošne politike vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez vašega izrecnega dovoljenja. Natančneje, osebni podatki ne bodo prodani, najeti in z njimi se ne bo trgovalo. Vendar v primerih, ko se od Organizatorja zahteva, da posreduje take osebne podatke zunanjemu obdelovalcu podatkov v povezavi z Dogodkom, bo Organizator posredoval le toliko osebnih podatkov, kot je potrebno za izpolnitev naloge, opredeljene s temi Pogoji. V teh primerih bo Organizator zahteval in zagotovil, da naši partnerji vse osebne podatke obravnavajo na zaupen način in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov, kakor tudi izbrisal take osebne podatke takoj, ko so te naloge v zvezi z Dogodkom opravljene. Zavedajte se, da Organizator nima popolnega nadzora nad skladnostjo s to obvezo in da Red Bull ne more odgovarjati za morebitno kršitev s strani njegovih partnerjev do obsega, kot to dopušča zakon.

11.4 Ker Organizator posluje globalno, to pomeni, da lahko Organizator posreduje vaše osebne informacije drugim državam, vključno z državami izven Evropskega gospodarskega prostora v skladu z vsemi veljavnimi predpisi o varstvu podatkov.

11.5 Osebni podatki bodo uporabljeni samo za namene v povezavi z Dogodkom in Organizator, njegove odvisne družbe in imenovani obdelovalci podatkov jih bodo hranili le tako dolgo, dokler bo to potrebno za izpolnitev prvotnega in neposredno povezanega namena, za katerega so bili zbrani v povezavi z Dogodkom. To lahko vključuje obdobje po koncu Dogodka za namen podelitve nagrad ali izpolnjevanja davčnih ali pravnih zahtev.

11.6 Organizator in njegovi imenovani obdelovalci podatkov bodo vaše osebne podatke obdelali varno in sprejeli ustrezne varnostne ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

11.7 Red Bull vede ne zbira informacij od oseb, mlajših od 16 let.

11.8 Od zmagovalcev se lahko zahteva, da sodelujejo v promocijskih aktivnostih, in Organizator si pridržuje pravico, da uporabi imena in naslove zmagovalcev, njihove fotografije in avdio in/ali vizualne posnetke v kateri koli objavi. Od zmagovalcev se lahko zahteva, da sodelujejo v nadaljnjih razumnih promocijskih aktivnostih.

11.9 Vneseni osebni podatki morajo biti vedno točni. Vaše podatke morate posodabljati, da bi vas Organizator lahko obvestil v primeru, da osvojite nagrado. Organizator bo zagotovil, da se vaši osebni podatki ne bodo uporabili, če je znano, da niso točni.

11.10 Organizator in njegovi pogodbeniki vas v zvezi s tem Dogodkom lahko kontaktirajo prek e-pošte, telefona ali kako drugače.

11.11 Kadarkoli imate možnost, da zahtevate spremembo in/ali izbris, v celoti ali delno, takih osebnih podatkov. V tem primeru bo Organizator zagotovil izbris teh podatkov, kakor hitro bo to mogoče

11.12 Kadarkoli imate tudi pravico, da zahtevate informacije, ki jih organizator hrani v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

11.13 Organizatorja kontaktirate glede vprašanj o zasebnosti prek spodnjega naslova: redbullpaperwings@support.redbull.com

12. ODGOVORNOST IN JAMSTVO

12.1 Kot to dopušča zakon, Organizator, njegovi zaposleni, agenti in distributerji v nobenem primeru niso odgovorni za povrnitev škode prejemniku nagrade ali za prevzemanje odgovornosti za morebitno izgubo, škodo, osebno poškodbo ali smrt, do katere pride zaradi udeležbe na Dogodku, kakor tudi pri prevzemu nagrade. Vsaka omejitev odgovornosti je izključena v primeru prevare, namernega napačnega ravnanja ali velike malomarnosti. To ne vpliva na vaše zakonske pravice.

12.2 Kot do dopušča zakon, Organizator in Skupina Red Bull izključujeta vso odgovornost do vas za vso izgubo prihodka, izgubo dobička, izgubo dobrega imena, izgubo podatkov, izgubo priložnosti (v vsakem primeru neposredno ali posredno) in vse neposredne ali posledične izgube ali škodo, ki jo povzročite ali utrpite vi v povezavi z vašo udeležbo na tem Dogodku, razen če do take izgube pride zaradu neizpolnjevanja pogodbenih in zakonskih obveznosti Organizatorja ali Skupine Red Bull, in sicer v tem primeru Red Bull še vedno omejuje svojo odgovornost za zgoraj navedene situacije, vendar zgolj do obsega, kot to dopušča veljavna zakonodaja.

12.3 Organizator in skupina Red Bull ne bo odgovarjala za: pozne, izgubljene, zapoznele, poškodovane, napačno naslovljene, nepopolne, nečitljive ali nerazumljive prijave; napake, nedelovanje ali težave v zvezi s telefonom, elektroniko, strojno opremo ali programsko opremo, omrežjem, internetom ali računalnikom; napake pri prenosu; obvestila o nagradah, ki so bila poslana, a niso bila prejeta; izgubo, ki jo utrpi kdorkoli, ki vstopi ali skuša vstopiti in/ali se udeležiti Dogodka, naj bo prijava izgubljena, neoddana, napačno obdelana oziroma ne zmaga.

12.4 Ne obstaja zakonska pravica do udeležbe na tem Dogodku. Organizator ni odgovoren, če vi ne morete sodelovati na Dogodku zaradi katerega koli razloga.

12.5 Organizator ni odgovoren, če se poškodujete med nastopom v zvezi s tem Dogodkom. Potrjujete, da niste v takem stanju oziroma niste v taki situaciji, ki bi vam preprečevala varno sodelovanje na tem Dogodku oziroma ki bi predstavljala tveganje drugim zaradi vašega početja. Prav tako se strinjate, da vam drugače ni prepovedano sodelovati na tem Dogodku zaradi katerih koli razlogov.

12.6 Organizator in Skupina Red Bull v nobenem primeru ne odgovarjata za napake ali zamudo pri izvedbi svojih obveznosti v skladu s temi Pogoji, ki izhaja iz oziroma je povzročena neposredno ali posredno zaradi sil zunaj razumnega nadzora, vključno, a ne omejeno na stavke, prekinitve dela, nesreče, naravne nesreče in prekinitve, izgubo ali nedelovanje javnih služb, komunikacijskih ali računalniških storitev (programska ali strojna oprema), če te okoliščine predstavljajo višjo silo, kot je opredeljena z veljavno lokalno zakonodajo.

12.7 Do največjega obsega, kot ga dopušča zakonodaja, za ta Dogodek ne veljajo nobeni pogoji, jamstva ali drugi pogoji in vsi Brezplačni proizvodi so podeljeni taki, kot so, in brez kakršnega koli jamstva, eksplicitnega ali implicitnega (vključno, a ne omejeno na implictno jamstvo zadovoljive kakovosti ali ustreznosti za določen namen).


12.8 Organizator izključuje vso odgovornost in/ali obveznost v primeru, da udeležbe/podelitev nagrade zahteva soglasje skrbnika. To je izrecno vaša odgovornost.

13. SPLOŠNO

13.1 Če je katera koli določba teh Pogojev neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to ne vpliva oziroma neogroža veljavnosti, zakonitosti in izvršljivosti preostalih določb teh Pogojev.

13.2 Ti Pogoji so urejeni in se razlagajo v skladu z avstrijsko zakonodajo in stranke upoštevajo ne-ekskluzivno jurisdikcijo sodišč na Dunaju. Vsi spori, ki izhajajo ali so v povezavi s temi Pogoji, se bodo najprej reševali na miren način. V nasprotnem primeru so za reševanje sporov pristojna sodišča na naslovu Organizatorja.

13.3 Zadnja različica teh Pogojev je na voljo na Organizatorjevi spletni strani.

13.4 v primeru splošnih vprašanja glede teh Pogojev in/ali tega Dogodka se obrnite na redbullpaperwings@support.redbull.com.

Zadnjič posodobljeno decembra 2018

UPDATE YOUR BROWSER TO VIEW THE WEBSITE CORRECTLY

Please download the latest version to ensure you can use the site correctly.

×

ONE MOMENT PLEASE...